Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

26 resultaten

Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Gew motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (t.v.v. 33000 VIII, nr. 48) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (t.v.v. 33000 VIII, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 48 Voorgesteld 29 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet wil dat «culturele instellingen en kunstenaars meer ondernemend worden en een groter deel van hun inkomsten zelf gaan verwerven»; overwegende, dat men in de culturele sector, waaronder veel zzp'ers, in principe positief staat tegenover meer mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven, maar dat men tegen grenzen en belemmeringen aanloopt; verzoekt de regering in overleg met kunst en cultuurinstellingen en kunstenaars een Cultureel Ondernemersplan op te stellen waarin zij onderzoekt hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen en ondernemerschap verder gestimuleerd kan worden en de Kamer daarover te informeren voor 1 mei 2012, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over een btw-vrijstelling (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over een btw-vrijstelling Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Van der Ham en Peters over splitsing van de omroepverenigingen en het omroepbedrijf (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Peters over splitsing van de omroepverenigingen en het omroepbedrijf Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een onderzoek te doen naar de wenselijkheid en de mogelijkheid om binnen de omroepen een splitsing te maken tussen de omroepvereniging en het omroepbedrijf, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Peters en Van der Ham over excellente onderwijstrajecten (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters en Van der Ham over excellente onderwijstrajecten Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de HBO-raad aanbevelingen doet om excellente onderwijstrajecten te ontwerpen; constaterende, dat er excellente onderwijstrajecten worden aangeboden door de postacademische kunstinstellingen; verzoekt de regering over deze aanbeveling in overleg te gaan met de postacademische kunstinstellingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Klijnsma c.s. over productiehuizen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over productiehuizen Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Klijnsma c.s. over postacademische kunstopleidingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over postacademische kunstopleidingen Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Peters c.s. over het budget voor frictiekosten (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over het budget voor frictiekosten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over de btw-verhoging (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over de btw-verhoging Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Peters c.s. over de inhoudelijke autonomie van de publieke omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over de inhoudelijke autonomie van de publieke omroep Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Motie Peters en Van Dam over de pluriformiteit van de publieke omroepprogrammering (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters en Van Dam over de pluriformiteit van de publieke omroepprogrammering Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering onderzoek te (laten) doen naar hoe op de langere termijn de pluriformiteit van de publiekeomroepprogrammering aanvullend op het ledencriterium geborgd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma c.s. over de Cultuurkaart (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over de Cultuurkaart Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Klijnsma c.s. over jong publiek (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over jong publiek Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over livemuziek in kleinschalige horeca (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over livemuziek in kleinschalige horeca Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Van Dam c.s. over ruimte voor een zelfstandige nieuwe omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Van Dam c.s. over ruimte voor een zelfstandige nieuwe omroep Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S. ...

Motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet ten aanzien van cultuur «meer ruimte wil geven aan de samenleving en het particulier initiatief en de overheidsbemoeienis wil beperken»; verzoekt de regering in overleg met kunst- en cultuurinstellingen en kunstenaars een cultureel ondernemersplan op te stellen waarin zij onderzoekt hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen en ondernemerschap verder gestimuleerd kan worden, en de Kamer daarover te informeren voor 1 mei 2012, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Peters c.s. over de kwaliteit van de publieke omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over de kwaliteit van de publieke omroep Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Gew motie Klijnsma en Peters over een mobiliteitscentrum (t.v.v. 33000-VIII, nr. 33) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Klijnsma en Peters over een mobiliteitscentrum (t.v.v. 33000-VIII, nr. 33) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN PETERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33 Voorgesteld 29 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat veel mensen in de kunst- en cultuursector hun werk dreigen te verliezen vanaf 1-1-2013; overwegende, dat er in deze sector ook veel ZZP'ers actief zijn; verzoekt de regering als er een mobiliteitscentrum wordt ingericht voor werkloze mensen in de cultuursector, analoog aan de mobiliteitscentra in andere sectoren tijdens de kredietcrisis, expertise vanuit OCW te verlenen, en gaat over tot de orde van de dag. ...