Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

Gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (t.v.v. 33000 VIII, nr. 39) (Dossier 33000-VIII)
Gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (t.v.v. 33000 VIII, nr. 39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Klijnsma en Jasper van Dijk over het Jeugdcultuurfonds (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma en Jasper van Dijk over het Jeugdcultuurfonds Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het Jeugdcultuurfonds goed werk verricht en zich in de belangstelling van een groeiend aantal gemeenten kan verheugen; constaterende, dat het fonds desondanks met opheffing wordt bedreigd; verzoekt de regering om er in nauwe samenspraak met andere kostendragers zorg voor te dragen dat het Jeugdcultuurfonds in elk geval de komende jaren zijn activiteiten met adequate financiering kan voortzetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Werf en Klijnsma over technische noodzaak als verdelingscriterium (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Werf en Klijnsma over technische noodzaak als verdelingscriterium Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA Voorgesteld 13 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat bij de subsidieverdeling Brim in 2012 de laagste aanvragen het eerst worden gehonoreerd; overwegende, dat bij de subsidieverdeling eveneens technische noodzaak een verdelingscriterium zou moeten zijn; verzoekt de regering technische noodzaak als verdelingscriterium op te nemen bij de subsidieverdeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma en Van der Werf over de cultuurkaart (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma en Van der Werf over de cultuurkaart Motie begroting financiën Nr. 211 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN VAN DER WERF Voorgesteld 5 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet het ondernemerschap in de cultuursector wil stimuleren; overwegende dat de cultuurkaart een belangrijk instrument is om jongeren kennis bij te brengen over cultuur; constaterende dat CJP erin geslaagd is de financiering voor het volgend schooljaar voor het grootste gedeelte rond te krijgen; verzoekt de regering, om dit culturele ondernemerschap te honoreren door eenmalig zes ton bij te dragen en daarvoor dekking te vinden in de Voorjaarsnota en/of de middelen voor frictiekosten en/of de middelen voor het internationaal cultuurbeleid, op voorwaarde dat CJP de rest van de kosten volledig bijeen brengt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma c.s. over productiehuizen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over productiehuizen Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Klijnsma c.s. over postacademische kunstopleidingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over postacademische kunstopleidingen Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Van der Werf en Klijnsma over het borgen van belangwekkend cultuurgoed (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Werf en Klijnsma over het borgen van belangwekkend cultuurgoed Motie begroting financiën Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA Voorgesteld 5 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als gevolg van de bezuinigingen een aantal instituten, waaronder het Nederlands Theaterinstituut, het Nederlands Muziek Instituut en het NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden, hun deuren moeten sluiten; constaterende dat hierdoor belangwekkend cultuurgoed teloor dreigt te gaan, overwegende, dat dit weliswaar geen rijkscollecties zijn, maar wel kennis en goederen betreft die mede met rijksgeld zijn opgebouwd; verzoekt de regering, het cultuurgoed van genoemde instellingen zorgvuldig te borgen en, indien nodig, onder andere de eigen bestemmingsreserves hiervoor aan te wenden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew. motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (t.v.v. 33000-VIII-11) (Dossier 33000-VIII)
Gew. motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (t.v.v. 33000-VIII-11) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11 Voorgesteld 13 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat bij de subsidieverdeling Brim in 2012 de laagste aanvragen het eerst worden gehonoreerd; overwegende, dat bij de subsidieverdeling eveneens technische noodzaak een verdelingscriterium zou moeten zijn; verzoekt de regering indien aanvragen met een technische noodzaak buiten de Brim-regeling vallen deze nog in 2012 mee te nemen in de restauratieregeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Peters c.s. over het budget voor frictiekosten (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over het budget voor frictiekosten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over de btw-verhoging (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over de btw-verhoging Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Klijnsma c.s. over de Cultuurkaart (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over de Cultuurkaart Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Klijnsma c.s. over jong publiek (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over jong publiek Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over livemuziek in kleinschalige horeca (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over livemuziek in kleinschalige horeca Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over het museum Orientalis Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Gew motie Klijnsma en Peters over een mobiliteitscentrum (t.v.v. 33000-VIII, nr. 33) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Klijnsma en Peters over een mobiliteitscentrum (t.v.v. 33000-VIII, nr. 33) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN PETERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33 Voorgesteld 29 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat veel mensen in de kunst- en cultuursector hun werk dreigen te verliezen vanaf 1-1-2013; overwegende, dat er in deze sector ook veel ZZP'ers actief zijn; verzoekt de regering als er een mobiliteitscentrum wordt ingericht voor werkloze mensen in de cultuursector, analoog aan de mobiliteitscentra in andere sectoren tijdens de kredietcrisis, expertise vanuit OCW te verlenen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma en Peters over een mobiliteitscentrum (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma en Peters over een mobiliteitscentrum Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat veel mensen in de kunst- en cultuursector vanaf 1 januari 2013 hun werk dreigen te verliezen; overwegende, dat in deze sector ook veel zzp'ers actief zijn; verzoekt de regering om een mobiliteitscentrum te helpen inrichten voor potentiële werklozen in de cultuursector, analoog aan de mobiliteitscentra in andere sectoren tijdens de kredietcrisis, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van der Werf/Klijnsma (t.v.v. 33000-VIII, nr. 215) over het borgen van belangwekkend cultuurgoed (Dossier 33000-VIII)
Gewijzigde motie van der Werf/Klijnsma (t.v.v. 33000-VIII, nr. 215) over het borgen van belangwekkend cultuurgoed Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 223 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie Klijnsma over hanteren van dezelfde maximumsubsidie voor de categorie "overige monumenten" (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma over hanteren van dezelfde maximumsubsidie voor de categorie "overige monumenten" Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA Voorgesteld 13 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de instandhoudingsopgave van categorie «overige monumenten» zoals molens, kastelen en buitenplaatsen vaak even groot is als die van kerken; constaterende, dat kerken in de subsidieregeling Brim 2012 een groter bedrag aan onderhoudssubsidie kunnen ontvangen; overwegende, dat het goed is dat de overheid in gelijke gevallen gelijke behandeling hanteert; verzoekt de regering voor de categorie «overige monumenten» dezelfde maximumsubsidie te hanteren als voor de categorie «kerken», en gaat over tot de orde van de dag. ...