Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting (Dossier 33000-VIII)
Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over maatwerk in het mbo (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over maatwerk in het mbo Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Jadnanansing en Klaver over niet-bindende matchinggesprekken (Dossier 33000-VIII)
Motie Jadnanansing en Klaver over niet-bindende matchinggesprekken Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN KLAVER Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs belang wordt gehecht aan matching om de juiste student op de juiste plek te krijgen; overwegende, dat matching een belangrijke factor is in het verhogen van studiesucces en -rendement; verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat per collegejaar 2012–2013 met alle startende bachelorstudenten niet-bindende matchinggesprekken worden gevoerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Klaver over het ongedaan maken van de bezuiniging op concierges (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Klaver over het ongedaan maken van de bezuiniging op concierges Amendement begroting financiën Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER Ontvangen 29 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 4 000 (x € 1 000). ...

Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over klassengrootte (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over klassengrootte Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Van der Ham en Klaver over gratis schoolboeken (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Klaver over gratis schoolboeken Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN KLAVER Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering bij eventuele onderhandelingen over herprioritering in de overheidsuitgaven het heroverwegen van de «gratis schoolboeken» hoog op het lijstje te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klaver c.s. over investeren in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Klaver c.s. over investeren in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie Klaver en Jadnanansing over streefdoelen voor tevredenheid (Dossier 33000-VIII)
Motie Klaver en Jadnanansing over streefdoelen voor tevredenheid Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JADNANANSING Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de streefdoelen een indicator zouden moeten bevatten voor de prestaties van de minister; overwegende, dat de tevredenheid van ouders, leerlingen en studenten over het onderwijs een indicatie geeft voor het succes van het gevoerde onderwijsbeleid; verzoekt de minister een streefdoel te formuleren op het gebied van de tevredenheid van ouders, leerlingen en studenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...