Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

34 resultaten

Gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (t.v.v. 33000 VIII, nr. 39) (Dossier 33000-VIII)
Gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (t.v.v. 33000 VIII, nr. 39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Amendement van de leden Van der Ham en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 58 over het voortzetten van de steun aan alleenstaande moeders (Dossier 33000-VIII)
Amendement van de leden Van der Ham en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 58 over het voortzetten van de steun aan alleenstaande moeders Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 63 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over consumenteninvloed op het aanbod van radio- en televisiezenders (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over consumenteninvloed op het aanbod van radio- en televisiezenders Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over een btw-vrijstelling (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over een btw-vrijstelling Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Jasper van Dijk en Van Dam over het Metropole Orkest (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk en Van Dam over het Metropole Orkest Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een succesvolle toekomst voor het Metropole Orkest gerealiseerd kan worden indien het orkest vier jaar de tijd krijgt met 11,5 mln. aan middelen; verzoekt de regering met deze inzet hierover in overleg te gaan met het Muziekcentrum van de Omroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jasper van Dijk over wetenschappelijk onderzoek (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk over wetenschappelijk onderzoek Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat onafhankelijkheid en transparantie van onderzoek essentieel zijn voor de wetenschap; verzoekt de regering bij universiteiten aan te dringen op gebruikmaking van de Verklaring van Onafhankelijke Wetenschap van de KNAW, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie Van der Ham en Jasper van Dijk (t.v.v. 33000-VIII, nr. 213) over herijking van het museumbestel (Dossier 33000-VIII)
Gewijzigde motie Van der Ham en Jasper van Dijk (t.v.v. 33000-VIII, nr. 213) over herijking van het museumbestel Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 222 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie Van der Ham c.s. over een langstudeerboete (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over een langstudeerboete Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Klijnsma en Jasper van Dijk over het Jeugdcultuurfonds (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma en Jasper van Dijk over het Jeugdcultuurfonds Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het Jeugdcultuurfonds goed werk verricht en zich in de belangstelling van een groeiend aantal gemeenten kan verheugen; constaterende, dat het fonds desondanks met opheffing wordt bedreigd; verzoekt de regering om er in nauwe samenspraak met andere kostendragers zorg voor te dragen dat het Jeugdcultuurfonds in elk geval de komende jaren zijn activiteiten met adequate financiering kan voortzetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jasper van Dijk over de afstand tussen bestuur en werkvloer (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk over de afstand tussen bestuur en werkvloer Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat onderwijsmanagers dikwijls niet uit het onderwijs zelf afkomstig zijn; van mening, dat de afstand tussen bestuur en werkvloer zo klein mogelijk moet zijn; verzoekt de regering te stimuleren dat onderwijsmanagers minstens eenmaal per week voor de klas staan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jasper van Dijk en Lucas over universiteitsbladen (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk en Lucas over universiteitsbladen Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN LUCAS Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in toenemende mate sprake is van inmenging door universiteitsbestuurders in de publicaties van (digitale) universiteitsbladen; verzoekt de regering in het overleg met bestuurders te benadrukken dat universiteitsbladen onafhankelijk zijn en dat redactionele inmenging ongewenst is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jasper van Dijk over de aanbevelingen voor een meer doelmatige inzet van het onderwijsbudget (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Jasper van Dijk over de aanbevelingen voor een meer doelmatige inzet van het onderwijsbudget Motie begroting financiën Nr. 195 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 31 mei 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat veel ergernis bestaat over buitensporige uitgaven aan onderwijshuisvesting; constaterende dat de Kamer vijf voorstellen heeft gedaan «om het onderwijsgeld op de juiste plaats te krijgen»; verzoekt de regering, deze aanbevelingen aan te grijpen om te komen tot een meer doelmatige inzet van het onderwijsbudget, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jasper van Dijk over prestatiebeloning voor leden van het kabinet (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk over prestatiebeloning voor leden van het kabinet Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering prestatieloon wil invoeren in het onderwijs; van mening, dat eerst elders onderzoek naar prestatiebeloning moet worden gedaan, alvorens het onderwijs hiermee te belasten; spreekt uit dat de Kamer een experiment met prestatiebeloning voor leden van het kabinet uitvoert, alvorens een besluit te nemen over prestatiebeloning in het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma c.s. over postacademische kunstopleidingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over postacademische kunstopleidingen Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Jasper van Dijk en Van der Ham over de aspirantstatus van de nieuwe omroepen (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk en Van der Ham over de aspirantstatus van de nieuwe omroepen Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DER HAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de aspirant-omroepen (PowNed en WNL) de komende jaren tot een ledenjacht worden gedwongen, waarna zij verplicht zijn om met een andere omroep te fuseren; van mening, dat het nogal tegenstrijdig is dat omroepen zich eerst moeten onderscheiden om vervolgens te fuseren met een andere omroep; verzoekt de regering op zoek te gaan naar een oplossing voor dit probleem, bijvoorbeeld door de aspirant-status van de nieuwe omroepen (PowNed en WNL) desgewenst met vijf jaar te verlengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Peters c.s. over het budget voor frictiekosten (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over het budget voor frictiekosten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over de btw-verhoging (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over de btw-verhoging Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...