Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting (Dossier 33000-VIII)
Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S. ...

Gew motie Lucas over de bijdrage aan het topsectorenbeleid (t.v.v. 33000 VIII, nr. 85) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Lucas over de bijdrage aan het topsectorenbeleid (t.v.v. 33000 VIII, nr. 85) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 152 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LUCAS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 85 Voorgesteld 20 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in de bedrijfslevenbrief is afgesproken dat vanuit NWO-KNAW een bijdrage van 350 mln. wordt geleverd aan het topsectorenbeleid; overwegende, dat er binnen de programma’s van NWO voorwaarden zijn opgenomen ten aanzien van (materiële) matching, waardoor ook vanuit de eerste geldstroom een aanvullende publieke bijdrage wordt geleverd aan het topsectorenbeleid; overwegende, dat het doel van de bedrijfslevenbrief is om enerzijds het onderzoek meer te richten op de topsectoren en anderzijds de R&D-uitgaven van het bedrijfsleven te verhogen; verzoekt de regering te expliciteren dat de afgesproken verhouding 60–40 tussen publieke en private middelen geldt voor het totale bedrag dat vanuit de eerste een tweede geldstroom wordt bijdragen aan het topsectorenbeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jasper van Dijk en Lucas over universiteitsbladen (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk en Lucas over universiteitsbladen Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN LUCAS Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in toenemende mate sprake is van inmenging door universiteitsbestuurders in de publicaties van (digitale) universiteitsbladen; verzoekt de regering in het overleg met bestuurders te benadrukken dat universiteitsbladen onafhankelijk zijn en dat redactionele inmenging ongewenst is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Lucas c.s. over internationale uitgaven (Dossier 33000-VIII)
Motie Lucas c.s. over internationale uitgaven Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S. ...

Motie Lucas over de bijdrage aan het topsectorenbeleid (Dossier 33000-VIII)
Motie Lucas over de bijdrage aan het topsectorenbeleid Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID LUCAS Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in het regeerakkoord is afgesproken dat vanuit OCW een bijdrage van 350 mln. wordt geleverd aan het topsectorenbeleid; constaterende, dat deze middelen nu volledig uit de tweede geldstroom worden gehaald; overwegende, dat door deze bijdrage uit de tweede geldstroom en het talentenprogramma van NWO, de vrije middelen voor excellent onderzoek beperkt worden; overwegende, dat ook vanuit andere OCW-middelen, zoals de eerste geldstroom, de RAAK-subsidies en bijvoorbeeld de gereserveerde middelen voor hbo-onderzoek een bijdrage geleverd kan worden aan de kenniscontracten vanuit de topsectoren; verzoekt de regering pragmatisch en flexibel om te gaan met de bijdrage vanuit OCW aan het topsectorenbeleid en ook de bijdragen vanuit andere geldstromen mee te tellen in de totale bijdrage van 350 mln., en gaat over tot de orde van de dag. ...