Zoeken


Dossier
Status
Partij
CDA 5
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
CDA 5
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2011, inzake Thuisonderwijs Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 168 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 januari 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 15 december 2011 overleg gevoerd met minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 december 2011 over vrijstelling van de leerplicht en thuisonderwijs (33 000-VIII, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2012, inzake SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld? ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2012, inzake Advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 224 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 augustus 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 21 juni 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 30 mei 2012 met het Advies «Slagen in Cultuur – culturele basisinfrastructuur 2013–2016» van de Raad voor Cultuur (2012Z10790); – de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 12 juni 2012 over de voortgang inzake de uitvoering van de motie van Biskop en Van der Ham over een private doorstart van de Cultuurkaart (33 000 VIII, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 oktober 2011, inzake Onderwijsbegeleiding Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 18 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 november 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 5 oktober 2011 overleg gevoerd met minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 april 2011 inzake Hoofdlijnenbrief SLOA 2012–2013 (subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (32 500 VIII, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2011, inzake Vormende taak in het onderwijs Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 154 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 22 december 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 16 november 2011 overleg gevoerd met minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 19 mei 2011 met de beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad «Onderwijs vormt» (32 500 VIII, nr. ...