Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 207 VERSLAG HOUDENDE LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2010–2011 van de Inspectie van het Onderwijs (bijlage bij Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Advies van de Onderwijsraad "Over de drempel van postinitieel leren" uitgebracht op verzoek van de Kamer (Dossier 33000-VIII)
Advies van de Onderwijsraad "Over de drempel van postinitieel leren" uitgebracht op verzoek van de Kamer Advies van andere adviesorganen begroting financiën Nr. 230 BRIEF VAN DE ONDERWIJSRAAD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2012 U heeft de Onderwijsraad de adviesvraag voorgelegd (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. ...

Brief van de Onderwijsraad t.g.v. het rapport "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief". Deze adviesaanvraag is op verrzoek van de Kamer verricht door de Onderwijsraad (zie Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 145) (Dossier 33000-VIII)
Brief van de Onderwijsraad t.g.v. het rapport "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief". ...

Memorie van toelichting (Dossier 33000-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs (bijlage bij Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 185). (Dossier 33000-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs (bijlage bij Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 185). ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Mediabegroting 2012 (Dossier 33000-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de Mediabegroting 2012 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 140 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 december 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Mediabegroting 2012 met de concrete uitwerking van artikel 15 (Media) uit de Rijksbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...