Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Amendement van het lid Van der Ham over het ondersteunen van GayStraightAlliances (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over het ondersteunen van GayStraightAlliances Amendement begroting financiën Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM Ontvangen 25 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 250 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Ortega-Martijn over het beschikbaarstellen van gelden voor onderwijsachterstandenbeleid op het platteland (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Ortega-Martijn over het beschikbaarstellen van gelden voor onderwijsachterstandenbeleid op het platteland Amendement begroting financiën Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Van der Ham over het voortzetten van de steun aan alleenstaande studerende moeders (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over het voortzetten van de steun aan alleenstaande studerende moeders Amendement begroting financiën Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM Ontvangen 29 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 100 (x € 1 000). ...

Amendement van de leden Van der Ham en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 58 over het voortzetten van de steun aan alleenstaande moeders (Dossier 33000-VIII)
Amendement van de leden Van der Ham en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 58 over het voortzetten van de steun aan alleenstaande moeders Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 63 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van der Ham over de digitale topschool (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over de digitale topschool Amendement begroting financiën Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM Ontvangen 30 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 60 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Van der Ham over de tegemoetkoming voor lage inkomens via de WTOS (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over de tegemoetkoming voor lage inkomens via de WTOS Amendement begroting financiën Nr. 65 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM Ontvangen 30 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 70 200 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Klaver over het ongedaan maken van de bezuiniging op concierges (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Klaver over het ongedaan maken van de bezuiniging op concierges Amendement begroting financiën Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER Ontvangen 29 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 4 000 (x € 1 000). ...

Amendement van de leden Van der Ham en Elias ter vervanging van nr. 67 over de digitale topschool (Dossier 33000-VIII)
Amendement van de leden Van der Ham en Elias ter vervanging van nr. 67 over de digitale topschool Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 72 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN ELIAS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 671 Ontvangen 1 december 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 60 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het terugdraaien van de bezuiniging op het steunpunt zorg advies teams (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Jasper van Dijk over het terugdraaien van de bezuiniging op het steunpunt zorg advies teams Amendement begroting financiën Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 30 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 03 Voortgezet onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 700 (x € 1 000). ...

Amendement van de leden Çelik en Dijksma over het verstrekken van een OV-trajectkaart aan MBO-leerlingen die jonger zijn dan achttien jaar (Dossier 33000-VIII)
Amendement van de leden Çelik en Dijksma over het verstrekken van een OV-trajectkaart aan MBO-leerlingen die jonger zijn dan achttien jaar Amendement begroting financiën Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN CELIK EN DIJKSMA Ontvangen 17 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 70 000 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 66 over materiële bekostiging in het primair onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 66 over materiële bekostiging in het primair onderwijs Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 148 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 661 Ontvangen 19 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Van der Ham over materiële bekostiging in het primair onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over materiële bekostiging in het primair onderwijs Amendement begroting financiën Nr. 66 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM Ontvangen 30 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000). ...