Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Amendement van het lid Kuzu over het informeren van de client over zijn rechten op grond van deze wet (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over het informeren van de client over zijn rechten op grond van deze wet Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 18 juni 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van het lid Kuzu over de wettelijke waarborg van een ombudsfunctie binnen het klachtenrecht (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over de wettelijke waarborg van een ombudsfunctie binnen het klachtenrecht Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 18 juni 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 17 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 17a 1. ...

Amendement van het lid Kuzu over uniformering van klachtprocedures (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over uniformering van klachtprocedures Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 18 juni 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 13 wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. ...