Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Amendement Van der Staaij over het begrenzen van de provinciale bevoegdheid (Dossier 32127)
Amendement Van der Staaij over het begrenzen van de provinciale bevoegdheid Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 66AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 2.10 wordt na het vierde lid een lid toegevoegd, luidende: 4a. ...

Amendement van het lid Van der Staaij over het laten vervallen van de wijzigingen in de onteigeningswet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Van der Staaij over het laten vervallen van de wijzigingen in de onteigeningswet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 54AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.9 vervalt.ToelichtingMet het amendement wordt, in aansluiting op het advies van Raad van State, beoogd alle wijzigingen van de onteigeningswet uit de Crisis- en herstelwet te halen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 66 over de fasering van het projectbesluit (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 66 over de fasering van het projectbesluit Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 129GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 66Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IVoor artikel 2.10a wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.10oa1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 66 over het begrenzen van de provinciale bevoegdheid (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 66 over het begrenzen van de provinciale bevoegdheid Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 128GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 66Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.10a wordt «Provinciale staten kunnen» vervangen door: Indien sprake is van provinciale belangen, kunnen provinciale staten.ToelichtingMet het amendement wordt gewaarborgd dat provinciale staten niet zomaar over de bestuurlijke vrijheid van gemeenten heen kunnen stappen, maar dat zij alleen op grond van een relevant en aantoonbaar provinciaal belang een projectuitvoeringsbesluit kunnen vaststellen.Van der Staaij ...

Amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 54 over het laten vervallen van de wijzigingen in de onteigeningswet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 54 over het laten vervallen van de wijzigingen in de onteigeningswet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 127AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 541Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.9 vervalt.ToelichtingMet het amendement wordt beoogd de aanpassingen van de procedure voor onteigeningen op grond van Titel IV van de Onteigeningswet uit de Crisis- en herstelwet te halen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Aptroot en Van der Staaij ter vervanging van nr. 43 betreffende de ongedaanmaking van de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van de leden Aptroot en Van der Staaij ter vervanging van nr. 43 betreffende de ongedaanmaking van de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 124AMENDEMENT VAN DE LEDEN APTROOT EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 431Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.10, onderdeel D, vervalt.IIArtikel 3.12, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.14 vervalt.IVArtikel 3.23 vervalt.VArtikel 3.24, onderdeel D, vervalt.ToelichtingDit amendement strekt ertoe de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures ongedaan te maken. ...