Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 7
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 7
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Amendement van de leden Aptroot Snijder-Hazelhoff over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie (Dossier 32127)
Amendement van de leden Aptroot Snijder-Hazelhoff over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 46AMENDEMENT VAN DE LEDEN APTROOT EN SNIJDER-HAZELFHOFFOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel Ia, wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 19kd, vierde lid, wordt «de artikelen 19ke en 19kf» vervangen door: artikel 19ke.IIArtikel 19kf vervalt.ToelichtingHet betreft hier een «kan» bepaling, die niets toevoegt aan de bevoegdheid van de provincie om een op de regio toegeschreven regeling te treffen. ...

Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 47AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IVoor onderdeel A worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:0AIn artikel 1, onder j, vervalt «of andere handeling».0aAIn artikel 2a, tweede lid, vervalt «of andere handeling die».IIOnderdeel B wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 162 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 juli 2012 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 5 juni 2012 (Kamerstuk 32 127, nr. 161) inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Lijst van vragen en antwoorden organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 145 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 2010De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32127, nr. 149) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32127, nr. 149) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 155 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld op 30 maart 2012 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 20 januari 2012 (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. ...

Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over de vrijstelling van vergunningsplicht in de Natuurbeschermingswet 1998 ingeval van bestaand gebruik (Dossier 32127)
Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over de vrijstelling van vergunningsplicht in de Natuurbeschermingswet 1998 ingeval van bestaand gebruik Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 52AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IVoor onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:0AArtikel 1, onderdeel m, komt te luiden:m. ...