Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Afschrift van het advies van Actal aan de Minister-President inzake de Crisis- en Herstelwet (Dossier 32127)
Afschrift van het advies van Actal aan de Minister-President inzake de Crisis- en Herstelwet Advies van andere adviesorganen bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 35BRIEF VAN DE COLLEGEVOORZITTER VAN ACTAL10 november 2009Hierbij zend ik u in afschrift het advies1 zoals het College van Actal vandaag heeft gestuurd aan de minister president, naar aanleiding van zijn adviesaanvraag over de Crisis- en herstelwet.Collegevoorzitter,S. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerp-besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerp-besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Lijst van vragen en antwoorden organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 143 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 juni 2010De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de brief van 20 april 2010 inzake het Ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 142). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Lijst van vragen en antwoorden organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 145 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 2010De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32127)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage15 september 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 32127)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32127)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 7 september 2009 en het nader rapport d.d. 14 september 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister-president, minister van Algemene Zaken en de ministers van Justitie, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat. ...