Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 32127)
Nota van wijziging Nota van wijziging 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 5NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 5 oktober 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.1 komt te luiden:Artikel 1.11. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32127)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 28 oktober 2009Met belangstelling heeft de regering kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 32127)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 120DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 17 november 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2.3, negende lid, wordt «artikel 2.3, derde lid» vervangen door: artikel 2.3, vijfde lid.BIn artikel 2.5, onderdelen c en d, wordt «wordt verstaan» vervangen door: verstaan.CArtikel 2.6, zevende lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Tweede nota van wijziging Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Tweede nota van wijziging Crisis- en herstelwet Nota van wijziging bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 8TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 28 oktober 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.1, eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 2.3, derde lid» vervangen door: artikel 2.3, tweede lid.BNa artikel 1.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 1.6aNa afloop van de termijn voor het instellen van beroep kunnen geen beroepsgronden meer worden aangevoerd.CArtikel 1.9 wordt vervangen door twee artikelen, luidende:Artikel 1.9De administratieve rechter vernietigt een besluit niet op de grond, dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept.Artikel 1.9aDe artikelen 1.5 tot en met 1.9 zijn van overeenkomstige toepassing in hoger beroep. ...