Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Derde nota van wijziging Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 120DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 17 november 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2.3, negende lid, wordt «artikel 2.3, derde lid» vervangen door: artikel 2.3, vijfde lid.BIn artikel 2.5, onderdelen c en d, wordt «wordt verstaan» vervangen door: verstaan.CArtikel 2.6, zevende lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 28 oktober 2009Met belangstelling heeft de regering kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Tweede nota van wijziging Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 8TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 28 oktober 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.1, eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 2.3, derde lid» vervangen door: artikel 2.3, tweede lid.BNa artikel 1.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 1.6aNa afloop van de termijn voor het instellen van beroep kunnen geen beroepsgronden meer worden aangevoerd.CArtikel 1.9 wordt vervangen door twee artikelen, luidende:Artikel 1.9De administratieve rechter vernietigt een besluit niet op de grond, dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept.Artikel 1.9aDe artikelen 1.5 tot en met 1.9 zijn van overeenkomstige toepassing in hoger beroep. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Nota van wijziging Kamerstuk nr. 5NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 5 oktober 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.1 komt te luiden:Artikel 1.11. ...