Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

26 resultaten

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 197 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 3 juni 2014. ...

Ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 17 juni 2013. ...

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014 (Dossier 32127)
Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014 Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2014 Tijdens de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet is toegezegd om vinger aan de pols te houden bij de implementatie van de wet en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. ...

Aanhouding besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) (Dossier 32127)
Aanhouding besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 Bij brief van 17 oktober 2014 heeft de griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu mij bericht dat in de procedurevergadering van 15 oktober 2014 is besloten de behandeling aan te houden van het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het Omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333; hierna: het Besluit). ...

Rectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Rectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2014 Hierbij bied ik u aan – ter rectificatie van de u bij brief van 2 juni 2014 toegezonden bijlage (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 17 december 2013. ...

Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2012 Op 31 maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking. ...

Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) (Dossier 32127)
Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 1 oktober 2014. ...

Voortgangsrapportage en projectenboek Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voortgangsrapportage en projectenboek Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 170 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2013 Tijdens de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet is toegezegd om vinger aan de pols te houden bij de implementatie van de wet en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. ...

Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 25 mei 2016. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet, voorhang (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet, voorhang Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 1 november 2013. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 223 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 8 juni 2017. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 23 januari 2012. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijftiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijftiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 2 januari 2017. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (elfde tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (elfde tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 212 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 24 juni 2015. ...

Opzet van de evaluatie van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Opzet van de evaluatie van de Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 211 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 Tijdens het AO (2e termijn) van 17 december 2014 heb ik toegezegd aan de heer Smaling om een brief te sturen met een opzet van de evaluatie van de Crisis- en herstelwet. ...

Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2014 Ingevolge artikel 5.9a van de Crisis- en herstelwet, zoals dat per 25 april 2013 is komen te luiden door aanvaarding van het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink bij wetsvoorstel 33 135 (Kamerstuk 33 135, nr. 21), moeten de effecten van de in hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet opgenomen instrumenten op versnelling en op verbetering van de projecten waarop deze van toepassing zijn, twee jaar na de eerste evaluatie nogmaals worden geëvalueerd. ...

Ontwerp-besluit van het Besluit uitvoering uitvoering Crisis- en herstelwet (twaalfde tranche) (Dossier 32127)
Ontwerp-besluit van het Besluit uitvoering uitvoering Crisis- en herstelwet (twaalfde tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 18 november 2015. ...

Ontwerpbesluit zesde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit zesde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 19 december 2012. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 204 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 1 december 2014. ...