Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

43 resultaten

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018 (Dossier 32127)
Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018 Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 235 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2019 Hierbij bied ik u aan de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017–2018, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet1. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 197 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 3 juni 2014. ...

Ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 17 juni 2013. ...

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014 (Dossier 32127)
Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014 Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2014 Tijdens de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet is toegezegd om vinger aan de pols te houden bij de implementatie van de wet en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. ...

Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2018 Hierbij bied ik u de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016–2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet aan1. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 237 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN Ontvangen ter Griffie op 7 februari 2020. ...

Kabinetsreactie op amendementen inzake de Crisis- en herstelwet (CHW) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie op amendementen inzake de Crisis- en herstelwet (CHW) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 133BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 november 2009Gisteren tijdens het wetgevingsoverleg over de Crisis- en herstelwet is toegezegd dat het kabinet vandaag, als zij daar aanleiding toe zou zien, nog zou reageren op amendementen. ...

Ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 21 april 2010.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 21 mei 2010.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2010Hierbij bied ik u aan het ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. ...

Kabinetsreactie Actal m.b.t. de Crisis- en herstelwet (CHW) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie Actal m.b.t. de Crisis- en herstelwet (CHW) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 42BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009Hierbij bied ik u inzake het voorstel van wet, houdende regels met betrekking tot de versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (hierna: Crisis- en herstelwet), het advies van het adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) aan (kamerstuk 32 127, nr. ...

Aanhouding besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) (Dossier 32127)
Aanhouding besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 Bij brief van 17 oktober 2014 heeft de griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu mij bericht dat in de procedurevergadering van 15 oktober 2014 is besloten de behandeling aan te houden van het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het Omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333; hierna: het Besluit). ...

Rectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Rectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2014 Hierbij bied ik u aan – ter rectificatie van de u bij brief van 2 juni 2014 toegezonden bijlage (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Reacties op amendementen en antwoorden op gestelde vragen bij het debat over de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Reacties op amendementen en antwoorden op gestelde vragen bij het debat over de Crisis- en herstelwet Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 84BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2009Hierbij bied ik u ten behoeve van het overleg op maandag 16 november a.s. het toegezegde overzicht aan met de kabinetsreactie op de voor en tijdens het debat op donderdag 12 november 2009 ingediende amendementen alsmede antwoorden op tijdens dit debat door de leden van uw Kamer gestelde vragen.De minister-president, minister van Algemene Zaken,J. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 17 december 2013. ...

Kabinetsreactie op de motie-Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (32 127, nr.85) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie op de motie-Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (32 127, nr.85) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 121BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2009Bij het wetgevingsoverleg van heden over de Crisis- en herstelwet merkte de heer Vendrik op dat de regering niet had gereageerd op de door hem ingediende motie 32 177, nr. 85. ...

Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2012 Op 31 maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 226 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 19 maart 2018. ...

Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) (Dossier 32127)
Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 1 oktober 2014. ...

Voortgangsrapportage en projectenboek Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voortgangsrapportage en projectenboek Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 170 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2013 Tijdens de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet is toegezegd om vinger aan de pols te houden bij de implementatie van de wet en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. ...

Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 25 mei 2016. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 18 oktober 2010.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 16 november 2010.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 oktober 2010Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche). ...