Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

234 resultaten

officiële publicatie (Dossier 32127)
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Voorkeursbeslissing N35 Zwolle Wijthmen Kamerstuk begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 april 2010Ik ben verheugd u voor het eerst een voorkeursbeslissing, zoals door de Commissie Elverding geïntroduceerd, te sturen. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 22 februari 2019. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 232 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 juli 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 8 juni 2018 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 230). ...

Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2018 Hierbij bied ik u de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016–2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet aan1. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 8 juni 2018. ...

Motie van het lid Van Eijs over ruimte voor gemeenten om betere energieprestaties te eisen (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Van Eijs over ruimte voor gemeenten om betere energieprestaties te eisen Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 229 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS Voorgesteld 24 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Crisis- en herstelwet gemeenten de mogelijkheid geeft om betere energieprestaties af te dwingen; overwegende dat het veel kosteneffectiever is om de energieprestaties te verbeteren bij nieuwbouw dan bij bestaande bouw; overwegende dat het daarom beter is een gebouw direct zo energiezuinig mogelijk te bouwen, in plaats van daarmee te wachten; overwegende dat het belangrijk is dat gemeenten, in aanvulling op nationale regelgeving, de ruimte hebben om zelf aanvullende eisen te stellen; verzoekt de regering, de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet geeft aan gemeenten om betere energieprestaties af te dwingen nogmaals breder onder de aandacht te brengen, eventueel in samenwerking met de VNG, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Laan-Geselschap over het schrappen van artikel 6p (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Laan-Geselschap over het schrappen van artikel 6p Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 228 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP Voorgesteld 24 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland zich geplaatst ziet voor een forse bouwopgave; constaterende dat in de zeventiende tranche van de Crisis- en herstelwet bij wijze van experiment een zestal gemeenten mogen afwijken van de landelijke, in het Bouwbesluit 2012 genoemde, energieprestatiecoëfficiënt oftewel de EPC-normen; constaterende dat de huidige landelijke norm invulling geeft aan de realisatie van duurzame woningen; constaterende dat strengere en willekeurige lokale duurzaamheidseisen leiden tot vertraging en onduidelijkheid voor de bouwsector; van mening dat strengere en willekeurige EPC-normen niet bijdragen aan het spoedig realiseren van meer woningen; verzoekt de regering, artikel 6p Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, (zeventiende tranche) te schrappen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 227 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 19 maart 2018 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Kamerstuk 31 127, nr. 226). ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 226 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 19 maart 2018. ...

Nader verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag van een schriftelijk overleg; Nader verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 225 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 december 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal aanvullende vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brieven van 8 juni 2017 en 29 september 2017 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nrs. 223 en 224). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 224 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 8 juni 2017 over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 223). ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 223 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 8 juni 2017. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijftiende tranche) (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijftiende tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 2 januari 2017. ...

Crisis- en herstelwet voortgangsrapportage 2015-2016 (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Crisis- en herstelwet voortgangsrapportage 2015-2016 Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 221 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2016 Op 31 maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Van Veldhoven over de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 220 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 1 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van de projecten waarop de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing is, bijna 60% geen profijt heeft van de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden; constaterende dat deze termijn vaak niet wordt gehaald, omdat pas te laat wordt ontdekt dat de Chw überhaupt van toepassing is; constaterende dat de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland zich in dat geval niet verantwoordelijk voelt voor het halen van de termijnen, en zich daarmee in wezen niet aan de wet houdt; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat enkel wanneer een partij op tijd aangeeft dat de Chw op een besluit van toepassing is, de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden ook daadwerkelijk geldt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 219 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 augustus 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 9 juli 2014 over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 218 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 25 mei 2016 over de Veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 217). ...

Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 25 mei 2016. ...

Voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 4 april 2016. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 216 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 mei 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 4 april 2016 over de voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 215). ...