Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ (Dossier 31700-VIII)
Rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 130BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2008Hierbij stuur ik u, mede namens staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, het advies van de Onderwijsraad over het thema «Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen».1Centrale vraag waar het advies een antwoord op geeft is: Hoe kunnen scholen verstandig en selectief omgaan met verwachtingen en taken die vanuit de samenleving op hen afkomen, zonder dat dit ten koste gaat van de basisfuncties (kwalificeren en socialiseren) van de school. ...

Thema-onderzoek islamitisch onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Thema-onderzoek islamitisch onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting criminaliteit cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 38BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2008InleidingOCW heeft onderzoek gedaan naar onrechtmatigheden bij de schoolbesturen in het islamitisch onderwijs. ...

OV-kaart voor deelnemers in het mbo (Dossier 31700-VIII)
OV-kaart voor deelnemers in het mbo Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 146BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 maart 2009Op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeer ik u over de stand van zaken inzake de OV-kaart voor deelnemers in het mbo.Ik kan u melden dat de onderhandelingen met de OV bedrijven om tot een werkbare voorziening te komen in volle gang zijn. ...

Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam (Dossier 31700-VIII)
Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 171BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 april 2009Tijdens het algemeen overleg met uw Kamer over het rapport over het Islamitisch onderwijs op 20 november 2008 (31 700 VIII, nr. 135) heb ik u toegezegd het voortgangsrapport van de inspectie over het Islamitisch College Amsterdam (ICA) aan de Tweede Kamer te sturen. ...

Gelaatsbedekkende kleding (Dossier 31700-VIII)
Gelaatsbedekkende kleding Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 oktober 2008Op 8 september 2008 heeft uw Kamer een brief ontvangen over gelaatsbedekkende kleding van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VIII, nr. 209). ...

Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam (Dossier 31700-VIII)
Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 128BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 december 2008In het debat over het islamitische onderwijs op 20 november 2008 heb ik u toegezegd voor het einde van het jaar de voortgangsrapportage van de inspectie over de verbeteringen bij het Islamitische College Amsterdam te doen toekomen en u vervolgens in 2009 een beleidsreactie te geven op de resultaten van het onderzoek.Op 12 december 2008 heeft de inspectie mij medegedeeld dat het onderzoek op 20 november aanleiding gaf tot verder onderzoek en dat openbaarmaking van de voortgangsrapportage, na de voorgeschreven procedure van hoor en wederhoor, uiterlijk 20 februari 2009 zal plaatsvinden.Ik zal de voortgangsrapportage tezamen met de beleidsreactie in maart 2009 aan u doen toekomen.De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,J. ...

Toezegging accreditaties pabo's (Dossier 31700-VIII)
Toezegging accreditaties pabo's Brief regering begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 209BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Tijdens het Algemeen Overleg op 8 april 2009 (kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Stakingen in het openbaar vervoer en de wijze waarop ROC's daarmee zijn omgegaan (Dossier 31700-VIII)
Stakingen in het openbaar vervoer en de wijze waarop ROC's daarmee zijn omgegaan Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 132BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 december 2008Tijdens het mondelinge vragenuur d.d. 3 juni 2008 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr. 91, blz. 6429–6431) heb ik u, naar aanleiding van vragen van het lid Van Dijk (CDA), toegezegd aan het JOB en de MBO Raad een rapportage te vragen hoe de ROC’s met de stakingen van het openbaar vervoer zijn omgegaan en dit aan Uw Kamer te doen toekomen (Handelingen 2007–2008, nr. 91, Tweede Kamer, pag. 6429–6431). ...

Advies Onderwijsraad 'Partners in onderwijsopbrengst'. (Dossier 31700-VIII)
Advies Onderwijsraad 'Partners in onderwijsopbrengst'. Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 137BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 januari 2009Op 17 december ontvingen wij van de Onderwijsraad het advies «Partners in onderwijsopbrengst». ...

Bijscholingscursussen in vreemde talen voor leraren (Dossier 31700-VIII)
Bijscholingscursussen in vreemde talen voor leraren Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs werk werkgelegenheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 206BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 juni 2009Tijdens het Algemeen Overleg op 8 april 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Stand van Educatief Nederland 2009 (Dossier 31700-VIII)
Stand van Educatief Nederland 2009 Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 142BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 februari 2009Mede namens minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma stuur ik u hierbij het advies van de Onderwijsraad over de «Stand van Educatief Nederland 2009».1 De beleidsreactie op dit advies ontvangt u op de gebruikelijke termijn.De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,J. ...

Stand van educatief Nederland 2009 (Dossier 31700-VIII)
Stand van educatief Nederland 2009 Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 200BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 juni 2009Een grotere maatschappelijke betrokkenheid bij onderwijs. ...

Stand van zaken Engels op de pabo (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken Engels op de pabo Brief regering begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 186BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 juni 2009Tijdens het Algemeen Overleg op 8 april 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Hoofdlijnenbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLO) 2010-2011 (Dossier 31700-VIII)
Hoofdlijnenbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLO) 2010-2011 Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 181BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 mei 2009Hierbij bied ik u ter kennisneming aan de Hoofdlijnenbrief 2010–2011 met de voorstellen voor de onderwijsondersteunende activiteiten die in het kader van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden uitgevoerd. ...

Stappenplan toezicht zeer zwakke scholen (Dossier 31700-VIII)
Stappenplan toezicht zeer zwakke scholen Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 211BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juli 2009Tijdens een Algemeen Overleg van 3 juni 2009 met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de «Kwaliteit van onderwijs in stedelijk en regionaal gebied» is de toezegging gedaan een escalatielader toe te sturen die de inspectie hanteert bij het toezicht op (zeer) zwakke scholen in het primair en voortgezet onderwijs: een stappenplan met een aanduiding van tijdsbestekken per fase. ...

Toezegging AO Vreemde Talen inzake Engels op de pabo. Toezending van de quick scan zal op een later tijdstip plaatsvinden (Dossier 31700-VIII)
Toezegging AO Vreemde Talen inzake Engels op de pabo. Toezending van de quick scan zal op een later tijdstip plaatsvinden Brief regering begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 183BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 mei 2009In de brief van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2009D23363) van 14 mei 2009 (onderwerp: Toezegging Vreemde Talen) verzoekt u mij voor 16 mei mijn toezegging inzake Engels op de pabo gestand te doen. ...

Uitv motie Pechtold over de financiering van de regionale samenwerkingsverbanden (31200 VIII nr. 107) (Dossier 31700-VIII)
Uitv motie Pechtold over de financiering van de regionale samenwerkingsverbanden (31200 VIII nr. 107) Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 115BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 december 2008Tijdens de begrotingsbehandeling 2008 heeft uw Kamer de motie Pechtold (31 200 VIII, nr. 107) aangenomen waarin u mij verzoekt de financiering van de regionale samenwerkingsverbanden via het SBO ook na 1 januari 2009, wanneer de middelen voortvloeiend uit het amendement Lambrechts (30 300 VIII, nr. 154) zijn besteed, voort te zetten.Met deze brief stel ik u op de hoogte van de wijze waarop deze motie wordt uitgevoerd.Het belang van regionale platforms op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt wordt breed onderkend. ...

Uitstel n.a.v. toezegging tijdens AO “Kwaliteit Onderwijs in Regionaal en Stedelijk Gebied” t.a.v. het inspectierapport over het Islamitisch College Amsterdam en de beleidsreactie daarop (Dossier 31700-VIII)
Uitstel n.a.v. toezegging tijdens AO “Kwaliteit Onderwijs in Regionaal en Stedelijk Gebied” t.a.v. het inspectierapport over het Islamitisch College Amsterdam en de beleidsreactie daarop Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 205BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Tijdens het Algemeen Overleg van «Kwaliteit Onderwijs in Regionaal en Stedelijk Gebied» met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heb ik uw Kamer toegezegd dat zij het inspectierapport inzake het Islamitisch College Amsterdam en de beleidsreactie daarop binnenkort zal ontvangen.Hierbij deel ik u mede dat de door mij gecommuniceerde planning helaas niet haalbaar is, omdat het inspectieonderzoek nog moet gaan plaatsvinden. ...

Klachtenregeling PO en VO (Dossier 31700-VIII)
Klachtenregeling PO en VO Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 214BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juli 2009Tijdens een Algemeen Overleg van 17 januari 2008 (31 200 VIII, nr. ...