Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Motie Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep (Dossier 31700-VIII)
Motie Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep Motie begroting cultuur en recreatie financiĆ«n media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 55MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het van groot belang is, de positie van de publieke omroep zeker te stellen voor de toekomst;verzoekt de regering een vervolg op het WRR-rapport naar de publieke omroep te organiseren waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar ledenlegitimatie en het door de WRR destijds genoemde «mandje van criteria»,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamRemkesJasper van Dijk ...