Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Motie Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 86MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,spreekt uit dat een school een leerling dient toe te laten indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 56MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat onderzoeksjournalistiek past in een pluriform medialandschap en dat producten van onderzoeksjournalistiek passen in een democratische samenleving;verzoekt de regering onderzoek te doen naar:– het uitbreiden van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) voor onderzoeksjournalisten;– het instellen van een (revolving) fund voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire;– het instellen van geoormerkte matching grands voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikJasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over afzien van de invoering van de harde knip tussen de bachelor- en masteropleiding (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over afzien van de invoering van de harde knip tussen de bachelor- en masteropleiding Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 66MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat invoering van een «harde knip» tussen bachelor en master tot gevolg heeft dat studenten niet verder mogen studeren als zij de bachelor niet volledig hebben afgerond;van mening, dat de harde knip een soepele doorstroming belemmert en leidt tot studievertraging, onder andere omdat niet alle opleidingen meerdere instroommomenten kennen;verzoekt de regering af te zien van de invoering van de harde knip tussen de universitaire bachelor- en masteropleiding,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over aanscherping van de regels voor sponsoring van publieke programma's (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over aanscherping van de regels voor sponsoring van publieke programma's Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 48MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media blijkt dat omroepen de sponsorregels overtreden;constaterende, dat commerciële invloed op publieke programma’s onwenselijk is en dat de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd dient te zijn;verzoekt de regering voorstellen te doen voor aanscherping van de (naleving van de) regels rond sponsoring van publieke programma’s,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over het behandelen van promovendi als werknemer (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het behandelen van promovendi als werknemer Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid werk 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 68MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering van mening is dat promovendi werknemers zijn en geen studenten;verzoekt de regering te realiseren dat promovendi door hun werkgever als werknemer worden behandeld,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over een alternatief voor een glijdende schaal (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over een alternatief voor een glijdende schaal Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 45MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering voor omroepen een systeem hanteert met een glijdende schaal, waarin alle leden tot het aantal van 400 000 meetellen;van mening, dat dit tot een ongewenste ledenjacht leidt;verzoekt de regering een alternatief uit te werken voor het systeem van de glijdende schaal,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over een programmaraad voor KPN/Digitenne (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over een programmaraad voor KPN/Digitenne Motie begroting cultuur en recreatie financiën media netwerken ruimte en infrastructuur 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 47MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat KPN/Digitenne bijna 700 000 Nederlanders voorziet van tv-aanbod en daarmee de belangrijkste concurrent van de kabel is;overwegende, dat het tv-aanbod van de kabelbedrijven mede wordt bepaald door de inzet van programmaraden, maar dat KPN/Digitenne een programmaraad ontbeert;verzoekt de minister een voorstel te doen voor de instelling van een programmaraad voor KPN/Digitenne met bindende zeggenschap over ten minste eenderde deel van de beschikbare kanalen van Digitenne, buiten de publieke zenders,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over het niet door laten gaan van scholenfusies als daarvoor geen draagvlak is (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het niet door laten gaan van scholenfusies als daarvoor geen draagvlak is Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 87MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering voor het onderwijs een fusietoets gaat maken, maar dat het wetgevingstraject nog een à twee jaar gaat duren;constaterende, dat er minstens 26 fusies gaande zijn waarover grote zorgen bestaan onder betrokkenen;verzoekt de regering zich gedurende het wetgevingstraject tot het uiterste in te spannen om scholenfusies geen doorgang te laten vinden als daar geen draagvlak voor is,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over het niet meer bij de studieschuld optellen van de eenoudertoeslag (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het niet meer bij de studieschuld optellen van de eenoudertoeslag Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 67MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de eenoudertoeslag wordt opgeteld bij de studieschuld en dat dit geld moet worden terugbetaald indien de studie niet wordt afgerond, terwijl het bedrag feitelijk voor het kind is bedoeld;verzoekt de regering te realiseren dat de eenoudertoeslag niet meer bij de studieschuld wordt opgeteld,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep (Dossier 31700-VIII)
Motie Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 55MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het van groot belang is, de positie van de publieke omroep zeker te stellen voor de toekomst;verzoekt de regering een vervolg op het WRR-rapport naar de publieke omroep te organiseren waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar ledenlegitimatie en het door de WRR destijds genoemde «mandje van criteria»,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamRemkesJasper van Dijk ...

Motie Dibi c.s. over het betrekken van alle geledingen bij afspraken die de gehele sector aangaan (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi c.s. over het betrekken van alle geledingen bij afspraken die de gehele sector aangaan Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van1 het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 110MOTIE VAN HET LID DIBI C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de sectororganisaties besturen en managementorganisaties zijn en dus niet de gehele sector vertegenwoordigen, omdat niet alle geledingen rond de schoolgemeenschap zijn vertegenwoordigd;overwegende, dat het onwenselijk is om alleen met de sectororganisaties afspraken te maken, zoals bijvoorbeeld is gebeurd met de Kwaliteitsagenda vo;verzoekt de regering om voortaan bij afspraken die de gehele sector aangaan ook structureel alle geledingen uit de sector te betrekken en de Kamer daarover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.DibiVerdonkJasper van Dijk ...

Motie Dibi/Jasper van Dijk over gebruikmaking van de lerarenbeurs voor bekostiging van het schakeljaar (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi/Jasper van Dijk over gebruikmaking van de lerarenbeurs voor bekostiging van het schakeljaar Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 107MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN JASPER VAN DIJKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat een docent met een afgeronde hbo-bachelor die een wo-master wil volgen om als eerstegraads docent aan de slag te gaan, eerst een schakeljaar moet doen;verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de lerarenbeurs gebruikt mag worden om dat schakeljaar te bekostigen,en gaat over tot de orde van de dag.DibiJasper van Dijk ...