Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Motie Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het onderwijscurriculum (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het onderwijscurriculum Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 111MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kennis van de mensen- en kinderrechten van fundamenteel belang is voor de verwezenlijking ervan, en dat Nederland op dit gebied verplichtingen heeft zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag en uitgewerkt in het VN-Actieplan;van mening, dat iedereen in Nederland bekend dient te zijn met de mensenrechten;overwegende, dat recent onderzoek laat zien dat in diverse vakken aandacht kan worden besteed aan democratie, burgerschap en aanverwante zaken, maar dat mensen- en kinderrechten in de praktijk onvoldoende structurele en expliciete aandacht krijgen in de lesmethodes in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs;verzoekt het kabinet met respect voor de onderwijsvrijheid en de bevindingen van de commissie Onderwijsvernieuwing te bekijken hoe mensenen kinderrechten wel de noodzakelijke aandacht binnen het onderwijscurriculum kunnen krijgen,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Nader gew motie Pechtold c.s. over lesmateriaal over mensen- en kinderrechten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 124) (Dossier 31700-VIII)
Nader gew motie Pechtold c.s. over lesmateriaal over mensen- en kinderrechten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 124) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 125NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. ...

Motie Pechtold/Dezentjé Hamming-Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold/Dezentjé Hamming-Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 112MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs;van mening, dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie;van mening, dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs;verzoekt het kabinet aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben,en gaat over tot de orde van de dag.PechtoldDezentjé Hamming-Bluemink ...

Gew motie Pechtold (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 111) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Pechtold (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 111) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 124GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 111Voorgesteld 18 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kennis van de mensen- en kinderrechten van fundamenteel belang is voor de verwezenlijking ervan en dat Nederland op dit gebied verplichtingen heeft, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag en uitgewerkt in het VN Actieplan;van mening, dat iedereen in Nederland bekend dient te zijn met de mensenrechten;overwegende, dat recent onderzoek laat zien dat in diverse vakken aandacht kan worden besteed aan democratie, burgerschap en aanverwante zaken, maar dat mensen- en kinderrechten in de praktijk onvoldoende structurele en expliciete aandacht krijgen in de lesmethodes in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs;verzoekt het kabinet scholen en docenten in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen via het aanbieden van lesmateriaal waarin mensenrechten op een deskundige, attractieve en duurzame manier aan de leerlingen worden aangeboden,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Nader gew motie Pechtold over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 119) (Dossier 31700-VIII)
Nader gew motie Pechtold over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 119) Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 126NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 119Voorgesteld 18 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs,van mening dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie,van mening dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs,verzoekt het kabinet aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben,en gaat over tot de orde van de dagPechtold ...

Motie Pechtold over voorschrijven van het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over voorschrijven van het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 113MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de invulling van de kwaliteitseisen een primaire verantwoordelijkheid is van de sociale partners (brief staatssecretaris Dijksma, 3 december 2008 «Aanpak opbrengstgericht leiderschap», pagina 7) in het onderwijsveld;overwegende, dat sociale partners in het primair onderwijs hebben aangegeven, met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteitseisen voor schoolleiders in het kader van de cao primair onderwijs;van mening, dat het principe van verplichte registratie bijdraagt aan het waarborgen van de onderwijskwaliteit en dat dit een kerntaak van de overheid is;verzoekt de regering het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders wettelijk voor te schrijven,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Motie Pechtold over rechten op onderwijs voor uitvallers zonder startkwalificatie (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over rechten op onderwijs voor uitvallers zonder startkwalificatie Motie begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 114MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat leerlingen die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie vaak een slechte startpositie in de maatschappij hebben;overwegende, dat veel uitvallers na het opdoen van levens- en werkervaring zich alsnog via een opleiding verder kunnen ontwikkelen;van mening, dat de overheid uitvallers een voortdurende prikkel moet geven tot verdere ontwikkeling via het onderwijs;verzoekt de regering onderzoek te doen naar een systeem waarbij uitvallers zonder startkwalificatie een «rugzak» met rechten op onderwijs meekrijgen die zij in overleg met een werkgever kunnen besteden,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Gew motie Pechtold en Dezentjé Hamming Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 112) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Pechtold en Dezentjé Hamming Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 112) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 119GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 112Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs;van mening, dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie;van mening, dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs;verzoekt het kabinet aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben,en gaat over tot de orde van de dag.PechtoldDezentjé Hamming-Bluemink ...