Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Verslag van een algemeen overleg over o.a. gelaatsbedekkende op scholen (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. gelaatsbedekkende op scholen Verslag van een algemeen overleg ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Aanbieding thema-onderzoek islamitisch onderwijs Verslag van een algemeen overleg begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 135VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 9 januari 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 20 november 2008 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief van staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 13 november 2008 houdende het themaonderzoek islamitisch onderwijs (31 700 VIII, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2009, over vreemde talen in het onderwijs Verslag van een algemeen overleg basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 178VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 19 mei 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 8 april 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 19 november 2008 met een beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies «Vreemde talen in het onderwijs» (31 700-VIII, nr. 41).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Van BochoveGriffier: De KlerVragen en opmerkingen uit de commissieDe heer Bosma (PVV): Voorzitter. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2009, over de evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) Verslag van een algemeen overleg begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 179VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 20 mei 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 8 april 2009 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2008 over de evaluatie van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) (31 700-VIII, nr. 122);– de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2009 over de evaluatie van het Brim (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) (31 700-VIII, nr. 152).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Van BochoveGriffier: De KlerVragen en opmerkingen uit de commissieDe voorzitter: Ik open dit algemeen overleg over de evaluatie van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) en heet de minister, zijn medewerkers en de aanwezigen op de publieke tribune hartelijk welkom. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2009, over de Kabinetsreactie advies Onderwijsraad "Onderwijs en open leermiddelen" Verslag van een algemeen overleg begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 180VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 20 mei 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 21 april 2009 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 december 2008 over de kabinetsreactie advies Onderwijsraad «Onderwijs en open leermiddelen» (31 700-VIII, nr. 76);– de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 april 2009 over stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs (31 700-VIII, nr. 154).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: FerrierGriffier: De Kler/ArendsVragen en opmerkingen uit de commissieDe voorzitter: Allen van harte welkom bij dit algemeen overleg met de minister van OCW over onderwijs en open leermiddelen. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs Verslag van een algemeen overleg begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 29VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 28 oktober 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 8 oktober 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief van de minister van OCW d.d. 29 september 2008 over het concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs (31 700 VIII, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een algemeen overleg over rapportage Inspectie van het Onderwijs inzake toezichtpilot naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de vier grote steden (G4) Verslag van een algemeen overleg basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid werk 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 64VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 1 december 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 23 oktober 2008 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 21 mei 2008, inzake aanbieding rapportage Inspectie van het Onderwijs inzake toezichtpilot naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de vier grote steden (G4) (31 200 VIII, nr. 178).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Roefs Griffier: ArendsVragen en opmerkingen uit de commissieDe voorzitter: Ik heet iedereen van harte welkom bij dit overleg over de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. het onderzoek gewichtenregeling Verslag van een algemeen overleg begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 117VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 16 december 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 27 november 2008 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 29 augustus 2008 over onderzoek gewichtenregeling (31 200 VIII, nr. 205);– de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 29 augustus 2008 over resultaten verkenning nieuwkomers uit MOE-landen in het basisonderwijs (31 200-VIII, nr. 206).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Van de Camp Griffier: ArendsVragen en opmerkingen uit de commissieDe voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van OCW en de heren die haar vanochtend begeleiden welkom. ...