Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Lijst vragen en antwoorden t.b.v. AO schoolkosten (Dossier 31700-VIII)
Lijst vragen en antwoorden t.b.v. AO schoolkosten Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 36LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 6 november 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over schoolkosten.De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 5 november 2008. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL2   B.BEGROTINGSTOELICHTING3   1.Leeswijzer3   2.Beleidsagenda7   3.De beleidsartikelen53 1. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de brief met de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de brief met de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 197LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 15 juni 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over zijn brief d.d. 12 mei 2009 met de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2007–2008 van de Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 176).De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 12 juni 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 198LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 15 juni 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over het Onderwijsverslag 2007–2008 van de Inspectie van het Onderwijs (bijlage bij Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 176).De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 12 juni 2009.De vragen en antwoorden zijn hieronder afgedrukt.De voorzitter van de commissie,Van BochoveAdjunct-griffier van de commissieBoeve1Wat is de verklaring voor de dalende lees- en rekenvaardigheden van leerlingen in Nederland? ...