Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Amendement van het lid Remkes over de dekking voor toevoeging van 5 miljoen euro aan provinciefonds t.b.v. regionale omroep (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Remkes over de dekking voor toevoeging van 5 miljoen euro aan provinciefonds t.b.v. regionale omroep Amendement begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 84AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 11 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Ten Broeke om de middelen voor een sterke cultuursector effectief te besteden (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Ten Broeke om de middelen voor een sterke cultuursector effectief te besteden Amendement begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 60AMENDEMENT VAN HET LID TEN BROEKEOntvangen 26 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 51 700 (x € 1000).IIIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 48 600 (x € 1000).ToelichtingDit amendement ziet toe op een effectievere besteding van de middelen voor een sterke cultuursector. ...

Amendement van de leden Jasper Van Dijk en Roemer om 16- en 17-jarigen MBO studenten vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer te laten reizen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van de leden Jasper Van Dijk en Roemer om 16- en 17-jarigen MBO studenten vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer te laten reizen Amendement begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 62AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ROEMEROntvangen 27 november 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement kunnen 16- en 17-jarige MBO-studenten vanaf volgend schooljaar gratis met het openbaar vervoer reizen. ...

Amendement van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. over godsdienst-, levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. over godsdienst-, levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs Amendement basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs werk 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 79AMENDEMENT VAN HET LID JAN JACOB VAN DIJK C.S.Ontvangen 9 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).IIIn artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement is bedoeld als een meer structureel vervolg op het amendement Van Dijk c.s. (31 200 VIII, 84) tot realisering van de motie De Vries c.s. (30 800VIII, 29) en het amendement Kraneveldt c.s.(30 300 VIII, 115) betreffende godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs. ...

Amendement van het lid Anker om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Anker om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen Amendement begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 14AMENDEMENT VAN HET LID ANKEROntvangen 27 oktober 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1000).IIIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1000).ToelichtingVoor het behoud van ons nationaal erfgoed zijn de restauratieopleidingsprojecten (ROP) van groot belang. ...

Amendement van het lid Remkes om ondersteuning van programma- of kabelraden uit de begroting te halen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Remkes om ondersteuning van programma- of kabelraden uit de begroting te halen Amendement begroting cultuur en recreatie financiën media netwerken ruimte en infrastructuur 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 85AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 11 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 191 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement haalt de ondersteuning van de programma- of kabelraden in de tweede helft van 2009 uit de begroting. ...

Gewijzigd amendement van het lid Ten Broeke ter vervanging van nr. 60 om de middelen voor een sterke cultuursector effectief te besteden (Dossier 31700-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Ten Broeke ter vervanging van nr. 60 om de middelen voor een sterke cultuursector effectief te besteden Amendement begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 83GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TEN BROEKE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 60Ontvangen 10 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 51 700 (x € 1000).IIIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 48 600 (x € 1000).IIIIn artikel 14 Cultuur wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 22 900 (x € 1000).ToelichtingDit amendement ziet toe op een effectievere besteding van de middelen voor een sterke cultuursector. ...

Amendement van het lid Anker c.s. ter vervanging van nr. 14 om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Anker c.s. ter vervanging van nr. 14 om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen Amendement begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 16AMENDEMENT VAN HET LID ANKER C.S. ...

Amendement van het lid Van der Ham om middelen te oormerken voor alle instellingen in de basisinfrastructuur podiumkunsten (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham om middelen te oormerken voor alle instellingen in de basisinfrastructuur podiumkunsten Amendement begroting cultuur en recreatie financiën kunst 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 15AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAMOntvangen 27 oktober 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).IIIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).ToelichtingDe indiener beoogt met dit amendement middelen te oormerken voor alle instellingen in de basisinfrastructuur, met uitzondering van de cultuurfondsen, de postacademische instellingen en de instellingen met als voornaamste activiteit het uitvoeren van ondersteunende taken. ...

Amendement van het lid Van der Ham over bekostiging van zes nieuwe HBO-masteropleidingen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over bekostiging van zes nieuwe HBO-masteropleidingen Amendement begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 65AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAMOntvangen 4 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 6 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 6 700 (x € 1 000).IIIn artikel 6 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 6 700 (x € 1 000).ToelichtingInvesteringen in het (hoger) onderwijs zijn van cruciaal belang voor onze kenniseconomie. ...

Amendement van het lid Ten Broeke dat er ondermeer toe strekt een aantal uitgaven verplichtingen uit de cultuurbegroting te schrappen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Ten Broeke dat er ondermeer toe strekt een aantal uitgaven verplichtingen uit de cultuurbegroting te schrappen Amendement begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 61AMENDEMENT VAN HET LID TEN BROEKEOntvangen 26 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 49 278 (x € 1000). ...

Amendement van het lid Van Dam over extra budget voor de publieke omroep (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Van Dam over extra budget voor de publieke omroep Amendement begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 46AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAMOntvangen 24 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3 000 (x € 1 000).IIIn artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3 000 (x € 1 000).ToelichtingVanuit het extra budget voor de publieke omroep wordt 3 miljoen geoormerkt voor onderzoek, ontwikkeling en experiment als aanvulling op het reeds bestaande budget voor programmavernieuwing.Doel is om innovatie binnen de publieke omroep te versterken.Van Dam ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over reserveren van 100.000 euro voor stichting steunpunt studerende moeders (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Jasper van Dijk over reserveren van 100.000 euro voor stichting steunpunt studerende moeders Amendement begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 80AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJKOntvangen 9 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1 000).IIIn artikel 25 Emancipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement wordt €100 000 gereserveerd voor stichting steunpunt studerende moeders. ...