Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie Dibi c.s. over het betrekken van alle geledingen bij afspraken die de gehele sector aangaan (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi c.s. over het betrekken van alle geledingen bij afspraken die de gehele sector aangaan Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van1 het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 110MOTIE VAN HET LID DIBI C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de sectororganisaties besturen en managementorganisaties zijn en dus niet de gehele sector vertegenwoordigen, omdat niet alle geledingen rond de schoolgemeenschap zijn vertegenwoordigd;overwegende, dat het onwenselijk is om alleen met de sectororganisaties afspraken te maken, zoals bijvoorbeeld is gebeurd met de Kwaliteitsagenda vo;verzoekt de regering om voortaan bij afspraken die de gehele sector aangaan ook structureel alle geledingen uit de sector te betrekken en de Kamer daarover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.DibiVerdonkJasper van Dijk ...

Motie Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen (Dossier 31700-VIII)
Motie Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 106MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet in het kader van het behoud van keuzevrijheid voor ouders de mogelijkheid onderzoekt om de stichtingsnormen voor scholen te verlagen;constaterende, dat op dit moment een aantal nieuw gestichte scholen binnen de nu fungerende wettelijke periode van vijf jaar nog niet kan voldoen aan de huidige stichtingsnormen;tevens constaterende, dat dit het ongewenst effect kan hebben dat deze scholen onder de vlag van een groter schoolbestuur zullen verdergaan;verzoekt de regering:– inzichtelijk te maken om hoeveel scholen het hier gaat en in het onderzoek naar de verlaging van de stichtingsnormen een uitbreiding van de periode om aan de stichtingsnormen te voldoen naar acht jaar mee te nemen en– de Kamer over zowel het verlagen van de stichtingsnormen als de uitbreiding van de periode om daaraan te voldoen in het voorjaar van 2009 te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.SlobDeplaJan Jacob van DijkVan der VliesVerdonk ...

Motie Bosma/Verdonk over een verbod op het dragen van hoofddoekjes voor het onderwijzend personeel (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma/Verdonk over een verbod op het dragen van hoofddoekjes voor het onderwijzend personeel Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 105MOTIE VAN DE LEDEN BOSMA EN VERDONKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de leraar net als de politieagent, in onze maatschappij een bijzondere plaats inneemt;constaterende, dat de minister van BZK voornemens is, het hoofddoekje te verbieden voor politieagenten;overwegende, dat de minister van BZK zich baseert op argumenten van gezagsuitstraling en neutraliteit;overwegende, dat de argumentatie van de minister ook opgaat voor docenten;verzoekt de regering ook voor het onderwijzend personeel het dragen van hoofddoekjes te verbieden,en gaat over tot de orde van de dag.BosmaVerdonk ...