Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

154 resultaten

Reactie op verzoek commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Reactie op verzoek commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 153 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juni 2017 Met deze brief voldoe ik aan het verzoek van de vaste commissie van Economische Zaken om u te informeren over de gevolgen van drie uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) over de positieflijst zoogdieren, waaronder ECLI:NLCBB:2017:70 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument? ...

Voortgang positieflijst huis- en hobbydieren (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Voortgang positieflijst huis- en hobbydieren Kamerstuk dieren landbouw Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2018 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de start van de consultatie van het wetenschappelijk toetsingskader voor zoogdiersoorten ten behoeve van de Huis- en hobbydierenlijst1. ...

Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst) (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 152 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2017 In mijn brief van 22 april 2016 (Kamerstuk 28 286, nr. 859) heb ik u geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst). ...

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Dekken over een verbod op de verkoop van dieren buiten speciaalzaken (t.v.v. 31389, nr. 107) (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Dekken over een verbod op de verkoop van dieren buiten speciaalzaken (t.v.v. 31389, nr. 107) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 149 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 107 Voorgesteld 29 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een verbod in te stellen op de verkoop van dieren op internet, tentoon-stellingen, beurzen, tuincentra en andere plaatsen dan gecertificeerde dierenspeciaalzaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Dekken over een verplichte identificatie en registratie (t.v.v. 31389, nr. 108) (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Dekken over een verplichte identificatie en registratie (t.v.v. 31389, nr. 108) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 151 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 108 Voorgesteld 29 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in het Besluit gezelschapsdieren een verplichting op te nemen voor een algehele identificatie- en registratie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Ouwehand over een verbod op de verkoop van dieren buiten speciaalzaken (t.v.v. 31389, nr. 149) (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van het lid Ouwehand over een verbod op de verkoop van dieren buiten speciaalzaken (t.v.v. 31389, nr. 149) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 150 NADER GEWIJZIGDE MOTIE HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 149 Voorgesteld 29 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een verbod in te stellen op de verkoop van dieren op internet, tentoonstellingen, beurzen, tuincentra en andere plaatsen dan gecertificeerde dierenspeciaalzaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 148 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 januari 2015 In mijn brief van 2 juli 2014 (Kamerstuk 31 389, nr. 145) heb ik u geïnformeerd over de positieve resultaten van de op 10 juni 2014 uitgevoerde peer review toets die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van de Positieflijst («huisdierenlijst»). ...

Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 8 december 2009 aangebrachte wijzigingen (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Voorstel van wet (tweede lezing); Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 8 december 2009 aangebrachte wijzigingen Kamerstuk dieren landbouw Nr. 87 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT NA DE DAARIN TOT EN MET 8 DECEMBER 2009 AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Bestuurlijke boetes Wet dieren (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Bestuurlijke boetes Wet dieren Kamerstuk dieren landbouw Nr. 147 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Tijdens het Algemeen Overleg over de Casus Foppen van 2 oktober jl. ...

Gewijzigde motie van het lid Thieme (t.v.v. 31389, nr. 136) over een fokverbod voor wit bevederde hanen (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Thieme (t.v.v. 31389, nr. 136) over een fokverbod voor wit bevederde hanen Kamerstuk dieren landbouw Nr. 140 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 136 Voorgesteld 12 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat binnen de ambitie van het kabinet om te komen tot een pluimveehouderij zonder ingrepen, het dubben van kammen bij wit bevederde hanen niet past; verzoekt de regering om, per 1 januari 2018 een fokverbod voor wit bevederde hanen in te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan Kamerstuk dieren landbouw Nr. 146 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 oktober 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de brief van 26 juni 2014 over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan (Kamerstuk 31 389, nr. ...

Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2014 In mijn brief van 16 december 2013 (Kamerstuk 31 389, nr. 141) heb ik u geïnformeerd over de uitwerking van de positieflijst, en hoe het traject tot het moment van in werking treden van de positieflijst eruit ziet. ...

Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan Kamerstuk dieren landbouw Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 30 juni 2014. ...

Uitstel toezending van de toegezegde brief over de positieflijst (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Uitstel toezending van de toegezegde brief over de positieflijst Kamerstuk dieren landbouw Nr. 144 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 25 juni jl. verzocht om de toegezegde brief inzake de positieflijst aan uw Kamer te verzenden, uiterlijk vrijdag 27 juni a.s. voor 12.00 uur. ...

Reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van een ‘groot-wild-enquête’ (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van een ‘groot-wild-enquête’ Kamerstuk dieren landbouw Nr. 142 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2014 Op verzoek van uw vaste commissie voor Economische Zaken (29 januari 2014) geef ik hierbij mijn reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van een «groot-wild-enquête». ...

Uitwerking Positieflijst (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Uitwerking Positieflijst Kamerstuk dieren landbouw Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2013 Tijdens het Notaoverleg van 2 december jl. heb ik u, gelet op de vertraging die het tot stand komen van Besluit houders van dieren heeft opgelopen en de door de Raad voor Dierenaangelegenheden benodigde extra tijd voor het opstellen van de randvoorwaarden, geïnformeerd over mijn inzet de Positieflijst per 1 juli 2014 in werking te laten treden. ...

Motie van het lid Thieme over een fokverbod voor witbevederde hanen (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie; Motie van het lid Thieme over een fokverbod voor witbevederde hanen Kamerstuk dieren landbouw Nr. 136 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 6 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat binnen de ambitie van het kabinet om te komen tot een pluimveehouderij zonder ingrepen, het dubben van kammen bij witbevederde hanen niet past; verzoekt de regering, met een fokverbod te komen voor witbevederde hanen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over een verbod op koloniehuisvesting per 1 januari 2021 (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie; Motie van het lid Thieme over een verbod op koloniehuisvesting per 1 januari 2021 Kamerstuk dieren landbouw Nr. 135 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 6 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een beperking van het uitvoeren van natuurlijk gedrag bij pluimvee mede kan leiden tot kannibalisme; constaterende dat koloniehuisvesting maar beperkt de mogelijkheid geeft tot het uitvoeren van natuurlijk gedrag bij pluimvee; constaterende dat het behandelen van snavels per 1 september 2018 verboden wordt; constaterende dat vanaf 1 januari 2021 er een verbod komt op de verrijkte kooi; verzoekt de regering, uiterlijk per 1 januari 2021 een verbod op koloniehuisvesting in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Lodders over het terugdraaien van het verbod op ingrepen in de pluimveehouderij (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie; Motie van het lid Lodders over het terugdraaien van het verbod op ingrepen in de pluimveehouderij Kamerstuk dieren landbouw Nr. 137 MOTIE VAN HET LID LODDERS Voorgesteld 6 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in juni 2012 een motie is ingediend die de regering oproept om de vrijstelling op het verbod van ingrepen in de pluimveesector te herroepen en het verbod van ingrepen op 1 januari 2015 onherroepelijk van kracht te laten zijn; constaterende dat de regering naar aanleiding hiervan heeft besloten om de invoering van het verbod per 1 januari 2018 versneld in te laten gaan; van mening dat versnelde invoering van het verbod op ingrepen leidt tot grote welzijnsproblemen van dieren en aantasting van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers ten opzichte van hun Europese collega's; verzoekt de regering, het besluit om het verbod van ingrepen in de pluimveehouderij per 1 januari 2018 te laten ingaan, terug te draaien en vast te houden aan de oorspronkelijke datum van 1 januari 2021, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over het evalueren van de afspraak met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie; Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over het evalueren van de afspraak met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee Kamerstuk dieren landbouw Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Voorgesteld 6 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de staatssecretaris met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee de afspraak heeft gemaakt om de voortgang van de maatregelen om te komen tot het verantwoord stoppen met de snavelbehandeling in 2017 te evalueren; constaterende dat van deze afspraak geen gewag wordt gemaakt in de brieven van 10 en 19 juni jl. ...