Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 4 september 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Geleidende brief (#:-)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 23 mei 2017 Constaterende dat na de bekendmaking van de wet van 30 september 2014, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (Stb. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Met de bekendmaking van de wet van 30 september 2014, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (Stb. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 14 juni 2017 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 15 juni 2017, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35729)
Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 5 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2021 In verband met mijn vertrek uit de Kamer zal ik dit initiatiefvoorstel niet in tweede lezing kunnen verdedigen. ...

Geleidende brief (Dossier 35729)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2021 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum. ...

35729 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer inzake het voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (Dossier 35729)
35729 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer inzake het voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 februari 2021, No.W01.21.0035/I, en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 29 maart 2021, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35729)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Met de bekendmaking van de wet van 1 februari 2021 (Stb. 2021, 58) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 8 waarmee wordt geƫxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap (Dossier 34288)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 8 waarmee wordt geƫxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) recht staatsrecht Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...