Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34291)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In artikel I, onderdeel B, komt artikel 230k, lid 1, te luiden: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34291)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In het opschrift wordt na «Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek» ingevoegd: , de Wet handhaving consumentenbescherming. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34291)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 februari 2016 De initiatiefnemer heeft kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Financiën inzake het voorliggende wetsvoorstel. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34291)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In het opschrift vervalt «Boek 6 en » en: bij consumenten. ...