Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36161)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur parlement Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 7 juni 2023 Inhoudsopgave blz. ...

Geleidende brief (Dossier 36161)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur parlement Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2022 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model). ...

Voorstel van wet (Dossier 36161)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur parlement Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36161)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur parlement Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 36161)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bestuur parlement Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 december 2022 W04.22.0121/I en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 13 maart 2023, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Nota van wijziging (Dossier 36161)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur parlement Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 juni 2023 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 41, eerste lid, wordt «de referendumcommissie» vervangen door «het centraal stembureau». ...

Voorstel van wet (Dossier 36052)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur gemeenten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 36052)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bestuur gemeenten Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 15 juni 2022 W04.22.0041/I en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 29 juli 2022, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36052)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur gemeenten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Geleidende brief (Dossier 36052)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur gemeenten Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2022 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36052)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 4 november 2022 Inhoudsopgave blz. ...