Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 9
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 9
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Reactie op vragen gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg en op amendementen bij de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (Kamerstuk 34 397) (Dossier 34397)
Reactie op vragen gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg en op amendementen bij de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (Kamerstuk 34 397) Brief regering verkeer weg Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2016 In het wetgevingsdebat van maandag 27 juni 2016 over de kentekening van tractoren en landbouwvoertuigen lag het wetsvoorstel voor waar uw Kamer bij motie Kuiken (Kamerstuk 29 398, nr. 356) om heeft gevraagd. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34397)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag verkeer weg Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 mei 2016 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 2 maart 2016. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34397)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging verkeer weg Nr. 19 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Kosten systeem kentekening landbouwvoertuigen (Dossier 34397)
Kosten systeem kentekening landbouwvoertuigen Brief regering verkeer weg Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2016 Tijdens het debat over de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT’s) (Kamerstuk 34 397) van 7 december jongstleden heeft uw Kamer mij gevraagd schriftelijk in te gaan op de kosten die zijn gemoeid met het ontwikkelen van een systeem voor het registreren en kentekenen van LBT’s (Handelingen II 2016/17, nr. 32, behandeling kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34397)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting verkeer weg Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1 Inleiding 1.1 Strekking van het voorstel Dit wetsvoorstel voorziet in wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) en enkele andere wetten in verband met de invoering van de kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtractoren (hierna: LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (hierna: MMBS’en), mobiele machines (hierna: MM’s) en aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken1 achter LBT’s en MMBS’en (hierna: LBTA’s). ...

Voorstel van wet (Dossier 34397)
Voorstel van wet Voorstel van wet verkeer weg Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van wijziging (Dossier 34397)
Nota van wijziging Nota van wijziging verkeer weg Nr. 18 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 oktober 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdelen A, C, D en E, vervalt. ...

Nader rapport (Dossier 34397)
Nader rapport Nader rapport verkeer weg Nr. 4 NADER RAPPORT1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34397)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap verkeer weg Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid. ...