Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Amendement van het lid Martin Bosma over maximaal 80 personen op de kandidatenlijst van elke partij (Dossier 34247)
Amendement van het lid Martin Bosma over maximaal 80 personen op de kandidatenlijst van elke partij Amendement recht staatsrecht Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID MARTIN BOSMA Ontvangen 28 september 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «kieskringen» toegevoegd: en in verband met het wijzigen van de regels over het aantal op een lijst te plaatsen kandidaten voor de verkiezing van de Tweede Kamer. ...

Verslag (Dossier 35729)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 3 juni 2021 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Amendement recht staatsrecht Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BOSMA Ontvangen 24 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «in het stemlokaal» ingevoegd: en van de Kieswet teneinde de regels over het aantal op een lijst te plaatsen kandidaten te wijzigen. ...

Verslag (Dossier 35914)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 februari 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 34078)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag cultuur cultuur en recreatie Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 22 november 2016 De indieners danken de fractie der SGP voor haar vragen. ...

Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34078)
Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie cultuur cultuur en recreatie Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BOSMA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 januari 2016 Hierbij deel ik u mede dat het lid De Graaf de verdediging van dit initiatiefvoorstel als tweede initiatiefnemer zal overnemen van het lid Wilders. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34078)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag cultuur cultuur en recreatie Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 1 november 2016 Inhoudsopgave I ALGEMEEN DEEL 1   Inleiding 1   Doelstelling wetsvoorstel 3   Belang van het behoud van Zwarte Piet 4   Keuze voor het codificeren 4   Invulling van het wetsvoorstel 5       II ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 5 I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34078)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) cultuur cultuur en recreatie Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 december 2014 en het nader rapport d.d. 25 januari 2016. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34078)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet (Dossier 34078)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 34078)
Geleidende brief Geleidende brief cultuur cultuur en recreatie Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 12 november 2014 Hierbij doen wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet). ...