Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34974)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) huisvesting organisatie en beleid Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 februari 2022 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel A, komt te luiden: A Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34974)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34974)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 10 januari 2022 De initiatiefnemers hebben met belangstelling kennisgenomen van het verslag over het onderhavige wetsvoorstel. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35444)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) natuur en milieu stoffen Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 juli 2020, no. ...

Voorstel van wet (Dossier 35444)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Brief van de leden Klaver en Bromet inzake de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel (Dossier 35444)
Brief van de leden Klaver en Bromet inzake de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel Brief lid / fractie natuur en milieu stoffen Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER EN BROMET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2020 Hierbij delen wij u mede dat bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg alleen zal worden verdedigd door het lid Bromet. ...

Memorie van toelichting, zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 35444)
Memorie van toelichting, zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies Afdeling advisering Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35444)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag natuur en milieu stoffen Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 20 november 2020 I. ...

Geleidende brief (Dossier 35444)
Geleidende brief Geleidende brief natuur en milieu stoffen Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2020 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet natuurbescherming in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35444)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet, zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 35444)
Voorstel van wet, zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...