Zoeken


Dossier
Status
Partij
D66 9
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
D66 9
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Geleidende brief (Dossier 35202-(R2126))
Geleidende brief Geleidende brief europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2019 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie. ...

Voorstel van rijkswet (Dossier 35202-(R2126))
Voorstel van rijkswet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk (Dossier 35202-(R2126))
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK I. ...

Voorstel van rijkswet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk (Dossier 35202-(R2126))
Voorstel van rijkswet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 5 VOORSTEL VAN RIJKSWET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35202-(R2126))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 8 april 2020 De initiatiefnemers zijn de leden van de fracties van de VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en SGP erkentelijk voor de aandacht die zij aan het wetsvoorstel hebben willen geven, en soms ook voor de steun die zij ervoor hebben uitgesproken. ...

Verslag van de Staten van Curaçao (Dossier 35202-(R2126))
Verslag van de Staten van Curaçao Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 9 VERSLAG VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Vastgesteld 25 juni 2020 De in de Staten van Curaçao aanwezige fracties van de PAR, MAN, MFK, PIN en PS hebben kennis genomen van het onderhavige voorstel van Rijkswet en hebben de volgende op- en aanmerkingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35202-(R2126))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Nota naar aanleiding van het verslag naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao (Dossier 35202-(R2126))
Nota naar aanleiding van het verslag naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Ontvangen 15 september 2020 De initiatiefnemers zijn de leden van de fracties van de PAR, MAN, MFK, PIN en PS erkentelijk voor de aandacht die zij aan het wetsvoorstel hebben willen geven, en soms ook voor de steun die zij ervoor hebben uitgesproken. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35202-(R2126))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 10 oktober 2019, no. ...