Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35333)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag natuur en milieu stoffen Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 2 december 2019 I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35333)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) natuur en milieu stoffen Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 november 2019 (W11.19.0358) en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 22 november 2019, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Geleidende brief (Dossier 35333)
Geleidende brief Geleidende brief natuur en milieu stoffen Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2019 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende een noodregeling over stikstof. ...

Voorstel van wet (Dossier 35333)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van wijziging inzake (Dossier 35333)
Nota van wijziging inzake Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 november 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1, eerste lid, vervalt «of hoofdstuk 3». ...

Memorie van toelichting (Dossier 35333)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35914)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 26 april 2022 Inhoudsopgave blz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35914)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet (Dossier 35914)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 35914)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 2 december 2021 no. ...

Geleidende brief (Dossier 35914)
Geleidende brief Geleidende brief huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2021 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders). ...