Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

33 resultaten

Verslag (Dossier 34247)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 15 februari 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 7VERSLAGVastgesteld 26 november 2007De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de indieners van het wetsvoorstel de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zullen beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave 1.Inleiding en vaderverlof op dit moment12.Vaderverlof in andere landen33.Financiën en economie44.Artikelsgewijs61. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 30 november 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 5 VERSLAG De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34906)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 7 VERSLAG De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34974)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 september 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35444)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur en milieu stoffen Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 10 november 2020 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (eerste termijn Kamer) (Dossier 35333)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (eerste termijn Kamer) Verslag van een wetgevingsoverleg natuur en milieu stoffen Nr. 8 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 januari 2020 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben op 4 december 2019 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, Minister voor Milieu en Wonen, over: – het voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (Kamerstuk 35 333); – de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 35 333, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (re- en dupliek) (Dossier 35333)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (re- en dupliek) Verslag van een wetgevingsoverleg natuur en milieu stoffen Nr. 9 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 januari 2020 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 4 december 2019 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, Minister voor Milieu en Wonen, over: – het voorstel van wet voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (Kamerstuk 35 333); – Nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 35 333, nr. 7). ...

Verslag (Dossier 35333)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur en milieu stoffen Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 28 november 2019 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35519)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 23 september 2020 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35202-(R2126))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 11 februari 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 1), belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van de Staten van Curaçao (Dossier 35202-(R2126))
Verslag van de Staten van Curaçao Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 9 VERSLAG VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Vastgesteld 25 juni 2020 De in de Staten van Curaçao aanwezige fracties van de PAR, MAN, MFK, PIN en PS hebben kennis genomen van het onderhavige voorstel van Rijkswet en hebben de volgende op- en aanmerkingen. ...

Verslag (Dossier 35681)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 17 mei 2021 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33124)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 2 februari 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33311)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 12 maart 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33325)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 10 september 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33354)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35729)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 3 juni 2021 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...