Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Bikker over per deelnemer monitoren in hoeverre tijdens het experiment sprake is van een toename van cannabisgebruik door jongeren onder de 24 jaar (Dossier 36279)
Motie van de leden Daniëlle Jansen en Bikker over per deelnemer monitoren in hoeverre tijdens het experiment sprake is van een toename van cannabisgebruik door jongeren onder de 24 jaar Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DANIËLLE JANSEN EN BIKKER Voorgesteld 28 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat cannabis leidt tot gezondheidsproblemen en maatschappelijke problemen op zowel de korte als de lange termijn; overwegende dat de overheid wil dat kinderen en jongeren gezond opgroeien; overwegende dat de overheid vermijdbare gezondheidsverschillen wil aanpakken; verzoekt de regering om tussentijds per deelnemer te monitoren in hoeverre tijdens het experiment sprake is van een toename van cannabisgebruik door jongeren onder de 24 jaar; verzoekt de regering de Kamer per ommegaande te informeren indien ten tijde van het experiment blijkt dat het aantal jongeren onder de 24 jaar dat cannabis gebruikt significant is toegenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over ook voor het wietexperiment in Amsterdam-Oost het ingezetenencriterium hanteren (Dossier 36279)
Motie van het lid Bikker c.s. over ook voor het wietexperiment in Amsterdam-Oost het ingezetenencriterium hanteren Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment (Dossier 36279)
Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...