Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Motie; Motie-Smilde/Ortega-Martijn over voor 1 mei 2010 naar de Kamer sturen van het wetsvoorstel inzake meer flexibiliteit bij ouderschapsverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 16MOTIE VAN DE LEDEN SMILDE EN ORTEGA-MARTIJNVoorgesteld 17 februari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het voorgestelde babyverlof tot doel heeft om vaders te laten wennen aan de gezinssituatie en om hen in staat te stellen een goede balans te vinden tussen werk en de zorg voor het pasgeboren kind;overwegende, dat ouderschapsverlof voor hetzelfde doel gebruikt kan worden en er derhalve geen onderscheid hoeft te zijn tussen babyverlof en ouderschapsverlof;van oordeel, dat het van belang is dat vaders de eerste dagen na de geboorte van hun kind de gelegenheid krijgen om betrokken te worden bij de verzorging en dat de mogelijkheden daartoe in het bestaande ouderschapsverlof moeten worden uitgebreid;verzoekt de regering te bewerkstelligen dat het toegezegde wetsvoorstel waarin meer flexibiliteit wordt geregeld voor het opnemen van ouderschapsverlof, nog voor 1 mei 2010 naar de Kamer wordt gestuurd,en gaat over tot de orde van de dag.SmildeOrtega-Martijn ...

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Bikker over per deelnemer monitoren in hoeverre tijdens het experiment sprake is van een toename van cannabisgebruik door jongeren onder de 24 jaar (Dossier 36279)
Motie van de leden Daniëlle Jansen en Bikker over per deelnemer monitoren in hoeverre tijdens het experiment sprake is van een toename van cannabisgebruik door jongeren onder de 24 jaar Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DANIËLLE JANSEN EN BIKKER Voorgesteld 28 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat cannabis leidt tot gezondheidsproblemen en maatschappelijke problemen op zowel de korte als de lange termijn; overwegende dat de overheid wil dat kinderen en jongeren gezond opgroeien; overwegende dat de overheid vermijdbare gezondheidsverschillen wil aanpakken; verzoekt de regering om tussentijds per deelnemer te monitoren in hoeverre tijdens het experiment sprake is van een toename van cannabisgebruik door jongeren onder de 24 jaar; verzoekt de regering de Kamer per ommegaande te informeren indien ten tijde van het experiment blijkt dat het aantal jongeren onder de 24 jaar dat cannabis gebruikt significant is toegenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over ook voor het wietexperiment in Amsterdam-Oost het ingezetenencriterium hanteren (Dossier 36279)
Motie van het lid Bikker c.s. over ook voor het wietexperiment in Amsterdam-Oost het ingezetenencriterium hanteren Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Motie van de leden Michon-Derkzen en Bikker over een periodieke Bibob-toets en een richtlijn voor ingelote telers (Dossier 36279)
Motie van de leden Michon-Derkzen en Bikker over een periodieke Bibob-toets en een richtlijn voor ingelote telers Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN MICHON-DERKZEN EN BIKKER Voorgesteld 28 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat telers in 2020 een aanvraag konden indienen om mee te doen aan de selectieprocedure voor het experiment gesloten coffeeshopketen, waarna hun aanvraag werd onderworpen aan een formele toets, een materiële toets, een bestuurlijk advies en, na inloting, aan een Bibob-toets; overwegende dat het hier gaat om sector die kwetsbaar is voor (georganiseerde) criminaliteit en dat er na het doorlopen van de selectieprocedure niet meer op integriteit getoetst wordt; constaterende dat er van de tien in 2020 ingelote partijen op dit moment drie daadwerkelijk wiet kunnen leveren; constaterende dat op de beoogde productielocatie van een van de aangewezen telers recentelijk een drugslaboratorium is opgerold; verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is een periodieke Bibob-toets in te voeren voor de aan het experiment gesloten coffeeshopketen deelnemende telers; verzoekt de regering voorts zo spoedig mogelijk een richtlijn te maken om in te kaderen binnen welke termijn een ingelote teler zijn productieproces en leveringsmogelijkheid op orde moet hebben en de consequenties van het niet halen van deze richtlijn in kaart te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over strenge handhaving van de artikelen waar lokaal beleid de handhaving van het experiment bepaalt (Dossier 36279)
Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over strenge handhaving van de artikelen waar lokaal beleid de handhaving van het experiment bepaalt Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment (Dossier 36279)
Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...