Zoeken


Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Antwoorden op resterende vragen uit de eerste termijn van het plenaire debat van 14 maart 2018 over de Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (Dossier 34606)
Antwoorden op resterende vragen uit de eerste termijn van het plenaire debat van 14 maart 2018 over de Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 10 BRIEF VAN HET LID VAN ROOIJEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2018 Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van der Linde (VVD), Omtzigt (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Van Kent (SP) en Van Weyenberg (D66) met betrekking tot de behandeling van het initiatief wetsvoorstel van het lid van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (Kamerstuk 34 606) (Handelingen II 2017/18, nr. 61, debat over Aanpassing disconteringsvoet). ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34606)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34606)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden werk Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 september 2017 INHOUDSOPGAVE I. ...