Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
SP 1
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
SP 1
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Motie van het lid Van Kent over onderzoek naar mogelijke wijzigingen van de rekenrente (Dossier 34606)
Motie van het lid Van Kent over onderzoek naar mogelijke wijzigingen van de rekenrente Motie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 22 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niemand in de Kamer gelukkig is met het feit dat pensioenfondsen niet kunnen indexeren; verzoekt de regering, om te (laten) onderzoeken welke wijzigingen van de rekenrente mogelijk zijn en de gevolgen daarvan in kaart te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...