Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

151 resultaten

Brief van het lid Van Vliet over een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van het initiatiefvoorstel (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Vliet over een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van het initiatiefvoorstel Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 13 BRIEF VAN HET LID VAN VLIET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2016 Naar aanleiding van het vervolgdebat (Handelingen II 2015/16, nr. 96, debat over toeslag gebruik betaalkaarten) over mijn initiatiefwetsvoorstel om te komen tot een verbod op toeslagen bij het gebruik van betaalmiddelen voor consumenten (Kamerstuk 34 291) vroeg de Kamer bij monde van het lid Ronnes om een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van mijn voorstel: wat valt er wel onder straks en wat niet? ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Derde nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In het opschrift wordt na «Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek» ingevoegd: , de Wet handhaving consumentenbescherming. ...

Motie van het lid Nijboer over overleg met de ACM over meer controle (Herdruk) (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Motie; Motie van het lid Nijboer over overleg met de ACM over meer controle (Herdruk) Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 12 HERDRUK1 MOTIE VAN HET LID NIJBOER Voorgesteld 15 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat huidige wetgeving niet toestaat dat meer in rekening wordt gebracht dan de daadwerkelijke kosten; constaterende dat er voorbeelden zijn van ontoelaatbaar hoge toeslagen; verzoekt de regering om, met de Autoriteit Consument & Markt in overleg te treden om te bereiken dat deze autoriteit meer controleert en dat bij overtreding van deze wetgeving ook een sanctie volgt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Merkies over niet duurder maken van debetkaartbetalingen (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Motie; Motie van het lid Merkies over niet duurder maken van debetkaartbetalingen Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 11 HERDRUK1 MOTIE VAN HET LID MERKIES Voorgesteld 15 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in Nederland het gebruik van debetkaarten veel malen groter is dan het gebruik van creditcards; overwegende dat betalingen op krediet sneller leiden tot grote schulden bij consumenten dan debetbetalingen; overwegende dat verrekening van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen in de totaalprijs kan leiden tot een situatie waarin debetkaartbetalers indirect opdraaien voor de kosten van het gebruik van een creditcard, omdat zij ook de hogere betaalprijs zullen moeten betalen voor hun product; van mening zijnde dat debetkaartbetalers niet zouden moeten opdraaien voor de kosten van creditcardbetalers; verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat debetkaartbetalingen niet duurder worden als gevolg van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij de consument, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Tweede nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In het opschrift vervalt «Boek 6 en » en: bij consumenten. ...

Verslag (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 28 januari 2016 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota van wijziging (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In artikel I, onderdeel B, komt artikel 230k, lid 1, te luiden: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 februari 2016 De initiatiefnemer heeft kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Financiën inzake het voorliggende wetsvoorstel. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 november 2015 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 6 januari 2016, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Geleidende brief (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten); Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 24 september 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten). ...

Voorstel van wet (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies van de Kiesraad op het amendement van het lid Martin Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal; Brief regering; Advies van de Kiesraad op het amendement van het lid Martin Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2016 Bij brief van 24 mei 2016 (Kamerstuk 34 288, nr. 12) heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn verzoek aan de Kiesraad om uiterlijk 14 juni 2016 advies uit te brengen over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Kamerstuk 34 288, nr. 9). ...

Motie van het lid Voortman over onderzoek naar de mogelijkheden van digitaal stemmen (Dossier 34288)
Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal; Motie; Motie van het lid Voortman over onderzoek naar de mogelijkheden van digitaal stemmen Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 24 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat momenteel gewerkt wordt aan Idensys, een nieuw digitaal systeem voor het digitaal zakendoen met de overheid; overwegende dat, mede gelet op de toegankelijkheid van het stemproces voor mensen met een handicap, het van belang is dat wordt toegewerkt naar de mogelijkheid van het uitbrengen van een stem bij verkiezingen via de digitale weg; verzoekt de regering, de mogelijkheden voor digitaal stemmen te onderzoeken en te betrekken bij de lopende pilot voor Idensys, en de Kamer bij de begroting voor 2017 hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nieuw model stembiljet voor blinden en slechtzienden (Dossier 34288)
Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal; Brief regering; Nieuw model stembiljet voor blinden en slechtzienden Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2016 In het debat op 24 mei jl. over het voorstel tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (Handelingen II 2015/16, nr. 86, Tijdelijke experimentenwet stembiljetten) is door verschillende woordvoerders geïnformeerd naar de hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden die gebruikt zouden kunnen worden in combinatie met het nieuwe model stembiljet. ...

Aanbieding afschrift adviesaanvraag aan de Kiesraad over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal; Brief regering; Aanbieding afschrift adviesaanvraag aan de Kiesraad over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2016 Zoals ik op verzoek van Uw Kamer heb toegezegd bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal (Handelingen II 2015/16, nr. 86, behandeling Tijdelijke experimentenwet stembiljetten), heb ik de Kiesraad verzocht om advies uit te brengen1 over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot.2 In verband met de verdere voortgang van het wetsvoorstel heb ik de Kiesraad verzocht een reactie zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk 14 juni aanstaande – te mogen ontvangen. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 8 waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap (Dossier 34288)
Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal; Amendement; Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 8 waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap (Dossier 34288)
Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal; Amendement; Amendement van het lid Voortman waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 24 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel A, onder 2, wordt in onderdeel c «het zelfstandig stemmen wordt bevorderd» vervangen door: het zelfstandig stemmen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt gefaciliteerd. ...