Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

408 resultaten

De positie van de minderjarige in het erfrecht, de bescherming van het geërfde vermogen en het toezicht hierop
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de positie van de minderjarige in het erfrecht, de bescherming van het geërfde vermogen en het toezicht hierop. ...

Tienduizenden onterechte vorderingen
Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Financiën over tienduizenden onterechte vorderingen (Ingezonden 26 mei 2014). ...

Het niet toepassen van de beslagvrije voet door de Belastingdienst
Vragen van de leden Karabulut en Merkies (beiden SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën over het niet toepassen van de beslagvrije voet door de Belastingdienst (ingezonden 28 mei 2014). ...

De opmars van ISIS in het Midden-Oosten
Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de opmars van ISIS in het Midden-Oosten (ingezonden 12 juni 2014). ...

Het bericht ‘Belasting loert op winst WK-pooltje’
Vraag van het lid Koolmees (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Belasting loert op winst WK-pooltje» (ingezonden 4 juli 2014). ...

Het besluit beschikbaarheidsbijdrage Spoedeisende Hulp (SEH) en Acute verloskunde van het ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het besluit beschikbaarheidsbijdrage Spoedeisende Hulp (SEH) en Acute verloskunde van het ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (ingezonden 13 november 2014). ...

Banken die hun cliënten dwingen niet-geoormerkte kopieën van hun identiteitsbewijzen af te geven en deze vervolgens bewaren
Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Veiligheid en Justitie en van Financiën over banken die hun cliënten dwingen niet-geoormerkte kopieën van hun identiteitsbewijzen af te geven en deze vervolgens bewaren (ingezonden 30 december 2014). ...

Het achterhouden van informatie over de nettobetalingen van Nederland aan de Europese Unie over de periode 2014-2020
Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Madlener, (PVV), Bommel (SP), Segers (ChristenUnie), Krol (50PLUS) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister-president over het achterhouden van informatie over de nettobetalingen van Nederland aan de Europese Unie over de periode 2014–2020 (ingezonden 25 februari 2013). ...

Het bericht dat de chemische industrie in Delfzijl niet gebouwd is op het doorstaan van aardbevingen
Vragen van de leden Wolbert en Van Dekken (beiden PvdA) aan de minister Veiligheid en Justitie over het bericht dat de chemische industrie in Delfzijl niet gebouwd is op het doorstaan van aardbevingen (ingezonden 1 maart 2013). ...

Het sluiten van cellen in gevangenissen in het Noorden
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het sluiten van cellen in gevangenissen in het Noorden (ingezonden 1 maart 2013). ...

Het bericht dat Griekenland Griekse delen van Cypriotische banken gaat kopen
Vragen van de leden Tony van Dijck en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Financiën over het bericht dat Griekenland Griekse delen van Cypriotische banken gaat kopen (Ingezonden 25 maart 2013).. ...

Gestolen examens bij de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam
Vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) aan de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gestolen examens bij de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam (ingezonden 13 juni 2013). ...

Nog niet beantwoorde schriftelijke vragen
Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over nog niet beantwoorde schriftelijke vragen (ingezonden 8 augustus 2013). ...

De significante stijging van het aantal HIV-infecties bij homoseksuele mannen in Nederland
Vragen van het lid Dijkstra (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de significante stijging van het aantal HIV-infecties bij homoseksuele mannen in Nederland (ingezonden 26 november 2010). ...

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot leerkrachten
Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot leerkrachten (ingezonden 13 december 2010). ...

Het terroriseren van dorpsbewoners in Hemelum
Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het terroriseren van dorpsbewoners in Hemelum (Friesland) (ingezonden 22 december 2010). ...

Het geweld in Zuidoost-Turkije
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het geweld in Zuidoost-Turkije (ingezonden 23 december 2015). ...

Toeslagen
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over toeslagen (Ingezonden 24 januari 2014). ...

Een pervers effect van de energiebelasting
Vragen van de leden PaulusJansen en Merkies (beiden SP) voor de Staatssecretaris van Financiën over een pervers effect van de energiebelasting (ingezonden 5 februari 2014). ...

Het arrest van de Hoge Raad over groepsbelediging en de islam
Vragen van het lid De Wit (SP) aan de Minister van Justitie over het arrest van de Hoge Raad over groepsbelediging en de islam (ingezonden 13 maart 2009). ...