Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

634 resultaten

Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Anker (beiden ChristenUnie) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opvang van slachtoffers van mensenhandel. (Ingezonden 18 september 2008)
Kamervragen zonder antwoord Vragen gesteld door de leden der Kamer2080900240Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Anker (beiden ChristenUnie) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opvang van slachtoffers van mensenhandel. ...

De nationalisatie van de kerncentrale Borssele
Vragen van het lid JanVos (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over de nationalisatie van de kerncentrale Borssele (ingezonden 12 februari 2016). ...

Het bericht dat bijna zeven op de tien zorginstellingen de transitie niet succesvol zal doorstaan
Vragen van de leden PiaDijkstra en Bergkamp (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat bijna zeven op de tien zorginstellingen de transitie niet succesvol zal doorstaan (ingezonden 28 juni 2017). ...

“Warriortrainingen” van Nederlanders in Polen
Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over «warriortrainingen» van Nederlanders in Polen (ingezonden 2 juni 2015). ...

Het ‘warrior weekend’, schiet weekend in een dorpje in Polen
Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het «warrior weekend», schiet weekend in een dorpje in Polen (ingezonden 12 juni 2015). ...

Het bericht ‘UWV leidt werklozen op tot helderzienden’
Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «UWV leidt werklozen op tot helderzienden» (ingezonden 17 juni 2015). ...

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de opleiding tot helderziende
Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de opleiding tot helderziende (ingezonden 17 juni 2015). ...

Het bericht ‘UWV schoolt werklozen om tot helderzienden’
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «UWV schoolt werklozen om tot helderzienden» (ingezonden 17 juni 2015). ...

De regelmatige storingen bij TenderNed
Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Minister van Economische Zaken over de regelmatige storingen bij TenderNed (ingezonden 19 juni 2015). ...

Het Faillissement van Imtech
Vragen van de leden AgnesMulder en VanHelvert (beiden CDA) aan de Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu over het faillissement van Imtech (ingezonden 17 augustus 2015) Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden AgnesMulder en VanHelvert (beiden CDA) aan de Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu over het faillissement van Imtech (ingezonden 17 augustus 2015) Vraag 1 Wat zijn de gevolgen van het faillissement van Imtech voor de Nederlandse staatskas? ...

De vrijstelling in de erfbelasting en het mantelzorgcompliment, dat sinds 1 januari 2015 door de gemeenten wordt uitgevoerd
Vragen van de leden Keijzer en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vrijstelling in de erfbelasting en het mantelzorgcompliment, dat sinds 1 januari 2015 door de gemeenten wordt uitgevoerd (ingezonden 28 augustus 2015) Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Keijzer en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vrijstelling in de erfbelasting en het mantelzorgcompliment, dat sinds 1 januari 2015 door de gemeenten wordt uitgevoerd (ingezonden 28 augustus 2015) Vraag 1 Herinnert u zich nog dat u aan de Kamer geschreven heeft: «Mantelzorgcompliment De heer Omtzigt vraagt of ik – gelet op het vervallen van het mantelzorgcompliment ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 – bereid ben om de partnervrijstelling op een andere wijze voor mantelzorgers te laten voortbestaan. ...

ING de meest klimaatschadelijke bank van Nederland is
Vragen van de leden Nijboer en JanVos (beiden PvdA) aan de Minister van Financiën over het bericht dat ING de meest klimaatschadelijke bank van Nederland is (ingezonden 11 november 2015). ...

Thuisonderwijs
Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Veiligheid en Justitie over thuisonderwijs (ingezonden 18 november 2015). ...

Acties van Afghaanse Nationale Politie
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan minister van Buitenlandse Zaken over acties van Afghaanse Nationale Politie (ingezonden 23 september 2011). ...

Lastenverhogingen voor ondernemers als gevolg van Diginotarproblematiek
Vragen van de leden Verhoeven (D66) en Hachchi (D66) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over lastenverhogingen voor ondernemers als gevolg van Diginotarproblematiek (ingezonden 27 september 2011). ...

Het bericht ‘Zonder hulp belanden we in een doos bij CS’
Vragen van het lid PieterHeerma (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Zonder hulp belanden we in een doos bij CS» (ingezonden 12 februari 2015). ...

Een farmaciebedrijf dat een medicijn voor executies levert
Vragen van de leden Van Bommel en Van Nispen (beiden SP) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over een farmaciebedrijf dat een medicijn voor executies levert (ingezonden 4 maart 2015). ...

De berichten dat de NS haar macht misbruikte bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg
Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over de berichten dat NS haar macht misbruikte bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg (ingezonden 13 maart 2015). ...

Een geheim rapport van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg
Vragen van het lid De Boer (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een geheim rapport van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg (ingezonden 13 maart 2015). ...

Het strandvissen met kleine fuiken
Vragen van de leden Jacobi, Albert deVries (beiden PvdA), Bosman en Visser (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het strandvissen met kleine fuiken (ingezonden 7 april 2015). ...