Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

461 resultaten

De lucht- en geluidkwaliteit tijdens en na de aanleg van het tunneltracé A2/N2 in Maastricht
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de lucht- en geluidkwaliteit tijdens en na de aanleg van het tunneltracé A2/N2 in Maastricht (ingezonden 3 januari 2012). ...

Het artikel 'Inspectie dreigt met exploitatieverbod Odfjell'
Vragen van de leden Holtackers en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over het artikel «Inspectie dreigt met exploitatieverbod Odfjell» (ingezonden 26 januari 2012). ...

De gevolgen van het mislukken van de aanbesteding van het politiewapen
Vragen van de leden Kuiken en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie over de gevolgen van het mislukken van de aanbesteding van het politiewapen (ingezonden 26 januari 2012). ...

Het bericht ‘Chaotische taferelen op Utrecht CS’
Vragen van het lid de Jong (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Chaotische taferelen op Utrecht CS» (ingezonden 7 februari 2012). ...

De Elfstedentocht als nationale feestdag
Vragen van de leden Van den Besselaar, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken over de Elfstedentocht als nationale feestdag (ingezonden 8 februari 2012). ...

Het artikel ‘Defensie wil veroordeelde militairen dumpen’
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de minister van Defensie over het artikel «Defensie wil veroordeelde militairen dumpen» (ingezonden 16 februari 2012). ...

Het bericht dat gegevens van de veiligheidsdienst van Curaçao zijn verstrekt aan derden
Vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat gegevens van de veiligheidsdienst van Curaçao zijn verstrekt aan derden (ingezonden 6 maart 2012). ...

Gestolen examens bij de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam
Vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) aan de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gestolen examens bij de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam (ingezonden 13 juni 2013). ...

Nog niet beantwoorde schriftelijke vragen
Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over nog niet beantwoorde schriftelijke vragen (ingezonden 8 augustus 2013). ...

De significante stijging van het aantal HIV-infecties bij homoseksuele mannen in Nederland
Vragen van het lid Dijkstra (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de significante stijging van het aantal HIV-infecties bij homoseksuele mannen in Nederland (ingezonden 26 november 2010). ...

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot leerkrachten
Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot leerkrachten (ingezonden 13 december 2010). ...

Het terroriseren van dorpsbewoners in Hemelum
Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het terroriseren van dorpsbewoners in Hemelum (Friesland) (ingezonden 22 december 2010). ...

Het geweld in Zuidoost-Turkije
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het geweld in Zuidoost-Turkije (ingezonden 23 december 2015). ...

Toeslagen
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over toeslagen (Ingezonden 24 januari 2014). ...

Een pervers effect van de energiebelasting
Vragen van de leden PaulusJansen en Merkies (beiden SP) voor de Staatssecretaris van Financiën over een pervers effect van de energiebelasting (ingezonden 5 februari 2014). ...

De handelwijze van Achmea en apothekers bij het verstrekken van incontinentiemateriaal aan patiënten
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de handelwijze van Achmea en apothekers bij het verstrekken van incontinentiemateriaal aan patiënten (ingezonden 9 augustus 2012). ...

De slechte rechtspositie van werksters in Nederland
Vragen van de leden Karabulut (SP), van Gent (GroenLinks) en Hamer (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de slechte rechtspositie van werksters in Nederland (ingezonden 15 augustus 2012). ...

De exploderende huren in Amsterdam door de Donnerpunten
Vragen van het lid Monasch (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de exploderende huren in Amsterdam door de Donnerpunten (ingezonden 21 augustus 2012). ...

Over het onvoldoende slagen van de Nederlandse economische diplomatie
Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het onvoldoende slagen van de Nederlandse economische diplomatie (ingezonden 21 augustus 2012). ...

De versoepeling van het ontslagrecht door de Kunduz-coalitie
Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de versoepeling van het ontslagrecht door de Kunduz-coalitie (ingezonden 22 augustus 2012). ...