Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Memorie van Toelichting (Dossier 31407)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 407Voorstel van wet van de leden Teeven en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweernr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Geleidende brief (Dossier 31407)
Geleidende brief Geleidende brief openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 407Voorstel van wet van de leden Teeven en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweernr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 9 april 2008Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweer.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.TeevenWeekers ...

Voorstel van wet (Dossier 31407)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 407Voorstel van wet van de leden Teeven en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweernr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...