Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34088)
Nota van wijziging Nota van wijziging immigratie migratie en integratie Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 maart 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 34088)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport immigratie migratie en integratie Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 september 2014 en het nader rapport d.d. 19 november 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Voorstel van wet (Dossier 34088)
Voorstel van wet Voorstel van wet immigratie migratie en integratie Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34088)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag immigratie migratie en integratie Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2015 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34088)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting immigratie migratie en integratie Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34088)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap immigratie migratie en integratie Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180). ...