Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33168)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN VERSLAG Ontvangen 6 maart 2013 INHOUDSOPGAVE         I ALGEMEEN 1       1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33168)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 februari 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift wordt «Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg» vervangen door: Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33168)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 3 juli 2013 INHOUDSOPGAVE         I. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33980)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 mei 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel X, wordt in de tekst van artikel 68b de zinsnede «artikel 68a, derde en vijfde lid,» vervangen door: artikel 68a, derde of vijfde lid,. ...

Nota van wijziging (Dossier 33980)
Nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, onder 4, onderdeel s, onder 1°, wordt «voor de toepassing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: voor de toepassing van de Wet langdurige zorg. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33980)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De puntkomma aan het slot van artikel I, onderdeel B, onder 1, wordt vervangen door een punt. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33980)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21 september 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33980)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 22 juni 2016 ALGEMEEN De nadere vragen die de leden van diverse Tweede Kamerfracties over bovengenoemd wetsvoorstel hebben gesteld, heb ik met grote belangstelling gelezen. ...

Nota van wijziging (Dossier 34445)
Nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, wordt in het daarin voorgestelde artikel 1 de zinsnede die begint met «zorg of dienst» en eindigt met «een bovengrens met betrekking tot aantal behandelingen of behandelduur» vervangen door: 1°. zorg of dienst die behoort tot het op grond van de Wet langdurige zorg verzekerde pakket; 2°. zorg of overige dienst als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet; 3°. zorg die niet behoort tot zorg of overige diensten als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet, vanwege de leeftijd van de patiënt of vanwege een ondergrens of bovengrens met betrekking tot aantal behandelingen of behandelduur;. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34399)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 mei 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In het in artikel I opgenomen vierde lid wordt «de zorgpolis» telkens vervangen door: de zorgpolis, wijzigingen van de zorgpolis. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34399)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 mei 2016 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34399)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 34399)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 21 juni 2017 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34445)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 mei 2018 A In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 1 als volgt gewijzigd: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34445)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 1 als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag (Dossier 34445)
Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE NADER VERSLAG Ontvangen 8 juli 2019 De nadere vragen die de leden van diverse Tweede Kamerfracties over bovengenoemd wetsvoorstel hebben gesteld, heb ik met grote belangstelling gelezen. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 34445)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 4 mei 2018 De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de nadere vragen van de leden van de Tweede Kamer over onderhavig wetsvoorstel. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34445)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 7 november 2016 1. ...