Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 7
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 7
Indieners
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 34399)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34399)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 mei 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In het in artikel I opgenomen vierde lid wordt «de zorgpolis» telkens vervangen door: de zorgpolis, wijzigingen van de zorgpolis. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34399)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 mei 2016 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34399)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis. ...

Nota van wijziging (Dossier 34399)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 34399)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 21 juni 2017 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34399)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). 1. ...