Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

Amendement van de leden Wolbert en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het niet overhevelen van begeleiding ten aanzien van palliatieve zorg naar de Wmo (Dossier 33127)
Amendement van de leden Wolbert en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het niet overhevelen van begeleiding ten aanzien van palliatieve zorg naar de Wmo Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WOLBERT EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Ontvangen 2 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel IX, eerste lid, onderdeel a, wordt na «of zwaar probleemgedrag vertoont» ingevoegd: , tenzij die begeleiding betrekking heeft op palliatieve zorg. ...

Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Wolbert over zintuiglijk gehandicapten (Dossier 33127)
Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Wolbert over zintuiglijk gehandicapten Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN WOLBERT Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal zintuiglijk gehandicapten met specialistische begeleiding zodanig klein is dat het voor gemeenten lastig is om een goed aanbod te contracteren; constaterende dat het aanbod voor deze doelgroep door een beperkt aantal aanbieders, die regio-overstijgende en veelal landelijke functies vervullen, wordt aangeboden; overwegende dat ook op andere terreinen landelijke afspraken worden gemaakt voor specialistische begeleiding voor zintuiglijk gehandicapten, zo is er bijvoorbeeld in het onderwijs sprake van een aparte landelijke budgetbekostiging en wordt de doventolkvoorziening bij één zorgkantoor ondergebracht; verzoekt de regering, een beperkt aantal gemeenten de regie te geven rondom het opzetten, beheren en uitvoeren van specialistische begeleiding voor zintuiglijk gehandicapten voor het gehele land, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 28 over het niet overlaten van de invulling en inschatting van de compensatieplicht voor specifieke gevallen aan gemeenten (Dossier 33127)
Nader gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 28 over het niet overlaten van de invulling en inschatting van de compensatieplicht voor specifieke gevallen aan gemeenten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 43 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Wolbert over het stellen van regels over een second opinion (Dossier 33127)
Amendement van het lid Wolbert over het stellen van regels over een second opinion Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT Ontvangen 29 maart 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel D, onder 2, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 13 over het niet overlaten van de invulling en inschatting van de compensatieplicht voor specifieke gevallen aan gemeenten (Dossier 33127)
Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 13 over het niet overlaten van de invulling en inschatting van de compensatieplicht voor specifieke gevallen aan gemeenten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van de leden Wolbert en Joldersma over cliënten met een complexe of specifieke begeleidingsbehoefte (Dossier 33127)
Motie van de leden Wolbert en Joldersma over cliënten met een complexe of specifieke begeleidingsbehoefte Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN JOLDERSMA Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de overheveling van de begeleiding ook cliënten betreft met een complexe en/of specifieke begeleidingsbehoefte; overwegende dat het voor deze cliënten wenselijk is externe expertise in te schakelen tijdens het «keukentafelgesprek» of bij het formuleren van de hulpvraag; verzoekt de regering, te bevorderen dat in de modelverordening van de VNG wordt opgenomen dat voor cliënten met een complexe of specifieke begeleidingsbehoefte externe expertise wordt ingezet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Wolbert en Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 17 over het niet overhevelen van begeleiding ten aanzien van palliatieve zorg naar de Wmo (Dossier 33127)
Gewijzigd amendement van de leden Wolbert en Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 17 over het niet overhevelen van begeleiding ten aanzien van palliatieve zorg naar de Wmo Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WOLBERT EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Wolbert over het invoeren van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart waardoor houders van die kaart gratis kunnen parkeren (Dossier 33127)
Amendement van het lid Wolbert over het invoeren van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart waardoor houders van die kaart gratis kunnen parkeren Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT Ontvangen 2 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, onder 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Wolbert over het niet overlaten van de invulling en inschatting van de compensatieplicht voor specifieke gevallen aan gemeenten (Dossier 33127)
Amendement van het lid Wolbert over het niet overlaten van de invulling en inschatting van de compensatieplicht voor specifieke gevallen aan gemeenten Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT Ontvangen 29 maart 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende: Da Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5a Bij algemene maatregel van bestuur wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 5, eerste lid, ten aanzien van specifieke groepen cliënten die aanspraak hebben op: a. een individuele voorziening in natura, b. een financiële tegemoetkoming, of c. een met de individuele voorziening in natura vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, geregeld dat de toekenning van de voorziening geschiedt op basis van algemeen geldende specifieke expertise. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 14 over het instellen van een Wmo-raad (Dossier 33127)
Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 14 over het instellen van een Wmo-raad Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 18 over het invoeren van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart waardoor houders van die kaart gratis kunnen parkeren (Dossier 33127)
Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 18 over het invoeren van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart waardoor houders van die kaart gratis kunnen parkeren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 36 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18 Ontvangen 4 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende: Ga Na artikel 12 wordt aan paragraaf 2 een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 12a 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 12 over het stellen van regels over een second opinion (Dossier 33127)
Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 12 over het stellen van regels over een second opinion Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 4 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Wolbert ter vervanging van nr. 24 over een plan van de direct betrokkenen (Dossier 33127)
Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Wolbert ter vervanging van nr. 24 over een plan van de direct betrokkenen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 5 dat de huidige structuur waarin de keuze bestaat tussen een pgb, vergoeding in natura en een tegemoetkoming in stand laat (Dossier 33127)
Gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 5 dat de huidige structuur waarin de keuze bestaat tussen een pgb, vergoeding in natura en een tegemoetkoming in stand laat Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Wolbert over het instellen van een Wmo-raad (Dossier 33127)
Amendement van het lid Wolbert over het instellen van een Wmo-raad Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT Ontvangen 29 maart 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Na artikel 2 wordt aan paragraaf 1 een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 2a 1. ...

Verslag (Dossier 33201-(R1977))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) migratie en integratie nederlanderschap Nr. 9 VERSLAG De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33165)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 april 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33661)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 september 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33680)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 27 september 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs) (Dossier 33661)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2016, over de diagnostische tussentijdse toets Verslag van een algemeen overleg onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 augustus 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 juni 2016 overleg gevoerd met de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: − de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 4 april 2016 inzake de stand van zaken pilot dtt (diagnostische tussentijdse toets) (Kamerstuk 33 661, nr. ...