Zoeken


Dossier
Status
Partij
GL 1
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
GL 1
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Dossier 32701)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 februari 2012, inzake Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWIK-gerechtigden Verslag van een algemeen overleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 februari 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 2 februari 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: – de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 januari 2012 met reactie op de uitspraak van de rechtbank n.a.v. het aangespannen kort geding door de FNV en enkele individuele kunstenaars inzake de afschaffing van de Wet werk en inkomen kunstenaars (32 701, nr. 20); – de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 19 januari 2012 inzake tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWik-gerechtigden (32 701, nr. 21). ...