Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 april 2011, inzake Intrekking wetsvoorstel initiatiefrecht huurders (Dossier 31992)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 april 2011, inzake Intrekking wetsvoorstel initiatiefrecht huurders Verslag van een algemeen overleg huisvesting huren en verhuren Nr. 10 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 mei 2011De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 heeft op 28 april 2011 overleg gevoerd met minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over: – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 31 maart 2011 met daarin een uitgebreide inhoudelijke reactie over de motieven voor het intrekken van het wetsvoorstel initiatiefrecht huurders (31 992, nr. ...