Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege (Dossier 33900)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege Verslag van een algemeen overleg ...

officiƫle publicatie (Dossier 31314-(R1843))
Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk bestuur de nederlandse antillen en aruba ouderen verzekeringen zorg en gezondheid 31 314 (R 1843)Regels inzake het verlenen van medische zorg aan Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen (Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen)nr. 9VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 19 maart 2008De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 27 februari 2008 overleg gevoerd met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:– de brief van de minister van VWS d.d. 12 februari 2008, inzake het verstrekken van aanvraagformulieren door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) op de Antillen en Aruba (31 314 (R 1843), nr. ...

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs) (Dossier 33661)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2016, over de diagnostische tussentijdse toets Verslag van een algemeen overleg onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 augustus 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 juni 2016 overleg gevoerd met de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: − de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 4 april 2016 inzake de stand van zaken pilot dtt (diagnostische tussentijdse toets) (Kamerstuk 33 661, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 april 2011, inzake Intrekking wetsvoorstel initiatiefrecht huurders (Dossier 31992)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 april 2011, inzake Intrekking wetsvoorstel initiatiefrecht huurders Verslag van een algemeen overleg huisvesting huren en verhuren Nr. 10 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 mei 2011De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 heeft op 28 april 2011 overleg gevoerd met minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over: – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 31 maart 2011 met daarin een uitgebreide inhoudelijke reactie over de motieven voor het intrekken van het wetsvoorstel initiatiefrecht huurders (31 992, nr. ...

Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Dossier 32701)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 februari 2012, inzake Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWIK-gerechtigden Verslag van een algemeen overleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 februari 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 2 februari 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: – de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 januari 2012 met reactie op de uitspraak van de rechtbank n.a.v. het aangespannen kort geding door de FNV en enkele individuele kunstenaars inzake de afschaffing van de Wet werk en inkomen kunstenaars (32 701, nr. 20); – de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 19 januari 2012 inzake tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWik-gerechtigden (32 701, nr. 21). ...

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 september 2011, inzake straattoezicht en handhaving in de openbare ruimte Verslag van een algemeen overleg bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 september 2011 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft op 8 september 2011 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 25 maart 2011 over straattoezicht en handhaving in de openbare ruimte (32 459, nr. ...