Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Resultaten van het overleg met de VNG met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (Dossier 33127)
Resultaten van het overleg met de VNG met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2012 Op 4 en 5 april debatteer ik met uw Kamer over mijn voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. ...

Informatie met betrekking tot de advisering van het College bescherming persoongegevens t.a.v. het wetsvoorstel (Dossier 33127)
Informatie met betrekking tot de advisering van het College bescherming persoongegevens t.a.v. het wetsvoorstel Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2012 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over de decentralisatie van begeleiding op 5 april jl. ...

Reactie op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (Dossier 33127)
Reactie op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2012 Hierbij gaat een reactie van de regering op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. 1. ...

Reactie op verzoek van het lid Leijten over de subsidie die landelijke patiënt- en cliëntorganisaties ontvangen voor het programma Aandacht voor Iedereen (Dossier 33127)
Reactie op verzoek van het lid Leijten over de subsidie die landelijke patiënt- en cliëntorganisaties ontvangen voor het programma Aandacht voor Iedereen Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2012 Mevrouw Leijten heeft mij op 21 juni jl. verzocht om een brief over de subsidie die landelijke patiënt- en cliëntorganisaties ontvangen voor het programma Aandacht voor Iedereen. ...

Schriftelijke beantwoording vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat inzake Wmo (Dossier 33127)
Schriftelijke beantwoording vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat inzake Wmo Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 61 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2012 Bij de behandeling van het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid, heeft uw Kamer in eerste termijn vragen aan mij gericht (Handelingen II 2011/12, nr. 72, 4 april 2012). ...

Financieel arrangement Wmo (Dossier 33127)
Financieel arrangement Wmo Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2012 Op 4 april debatteerde uw Kamer in eerste termijn over mijn voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (Handelingen II, 2011/12, nr. 72). ...

Reactie op verzoek van het lid Leijten op het Wmo-beleid gemeente Renkum (Dossier 33127)
Reactie op verzoek van het lid Leijten op het Wmo-beleid gemeente Renkum Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2012 Tijdens de Regeling van werkzaamheden op 26 april 2012 heeft mevrouw Leijten (SP) gevraagd om een brief met daarin het antwoord op de vraag of de gemeente Renkum met haar beleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp de Wmo overtreedt. ...

Cbp-advies inzake wijziging van de Wmo in verband met de decentralisatie van de begeleiding (Dossier 33127)
Cbp-advies inzake wijziging van de Wmo in verband met de decentralisatie van de begeleiding Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2012 In mijn brief van 17 april 2012 (33 127, nr. 62) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stappen die waren gezet om nog voor de afronding van het plenaire debat over bovenbedoeld wetsvoorstel te kunnen beschikken over het advies van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) over de Nota van wijziging (33 127, nr. 27). ...

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31977) (Dossier 31977)
Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31977) Brief regering jongeren zorg en gezondheid Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 februari 2011Bij brief d.d. 21 januari 2011 (kenmerk 31977-9/2011D02676) verzoekt de algemene commissie voor Jeugdzorg mij uw Kamer binnen een week mee te delen wat de gevolgen zijn van het voorhands niet c.q. op korte termijn wel behandelen van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31 977), in relatie tot de door mij in het voorjaar aangekondigde beleidsvoornemens m.b.t. de toekomst van de jeugdzorg. ...