Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 6
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 6
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane; Brussel, 30 juni 2008 (Dossier 31584)
Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane; Brussel, 30 juni 2008 Brief regering europese zaken internationaal luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer 31 584Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane; Brussel, 30 juni 2008nr. 1BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 augustus 2008Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u mededelen dat de bovengenoemde Overeenkomst vanaf 30 juni 2008 voorlopig wordt toegepast.De tekst van de Overeenkomst gaat u hierbij toe.1Nadat het advies van de Raad van State zal zijn ingewonnen, zal de Overeenkomst ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden overgelegd.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) (Dossier 31584)
Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) Brief regering ...

Intrekking voorstel van wet Raamwet Adviesraden buitenlands-, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid (Dossier 20585)
Intrekking voorstel van wet Raamwet Adviesraden buitenlands-, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid Brief regering begroting bestuur financiën internationaal internationale samenwerking ontwikkelingssamenwerking organisatie en beleid 20 585Raamwet Adviesraden buitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleidnr. 10BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTELAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 23 november 2008In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad en daartoe gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin trek ik, mede namens mijn ambtgenoten van Defensie, van Economische Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, het voorstel van wet Raamwet Adviesraden buitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid (Kamerstukken II, 1988/89, 20 585) in.Het voorstel van wet, dat op 13 juni 1988 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangig werd gemaakt, is achterhaald. ...

PNR-overeenkomsten (Dossier 31735)
PNR-overeenkomsten Brief regering luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 april 2010Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties berichten wij u het navolgende. ...

Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) (Dossier 31735)
Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) Brief regering luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer Nr. 8 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN DE WETSVOORSTELLEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 augustus 2010Bij brief van 27 april 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 31 735, 31 374 en 31 584, nr. ...

Machtiging tot intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (31993) (Dossier 31993)
Machtiging tot intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (31993) Brief regering begroting financiën Nr.7 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 januari 2011In navolging van de eerder door uw Kamer ontvangen brief (Kamerstukken II, 2010/11, 32 417, nr. ...